Wie is uw aanspreekpunt?

Wie uw aanspreekpunt is, hangt af van uw situatie. Hieronder kunt u nakijken welke situatie op u van toepassing is.

U woont thuis en wacht op verhuizing naar een zorginstelling → Dossierhouder.

Als u in een Wlz-zorginstelling wilt gaan wonen, dan moet u eerst een keuze maken voor de zorgaanbiederEen zorgaanbieder is een organisatie die zorg en/of ondersteuning levert. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of revalidatiecentrum. bij wie u het liefst wilt wonen. Deze zorgaanbieder wordt uw voorkeursaanbieder, ook wel dossierhouderDe zorgaanbieder waar de cliënt opgenomen wil worden of waarvan de cliënt VPT wenst te ontvangen. Deze zorgaanbieder is het eerste aanspreekpunt voor de cliënt als deze een opnamewens heeft. De dossierhouder bespreekt met de cliënt alles wat met de toekomstige opname van belang is. Denk hierbij aan passende locatie, urgentie van uw opname en specifieke wensen. genoemd. De dossierhouder bespreekt allerlei zaken met u: een passende locatie, de urgentie van uw opname en uw specifieke wensen.

U maakt gebruik van een volledig pakket thuis (vpt)  → Dossierhouder.

Als u gebruikmaakt van een vptAlle zorg zoals die geleverd wordt in een Wlz-zorginstelling, maar dan bij u thuis. De zorg wordt geleverd onder verantwoordelijkheid van één zorgaanbieder. , dan is de zorgaanbieder die het vpt levert de dossierhouder. Dit geldt ook als u op een wachtlijst voor verblijf in een instelling staat.

U maakt gebruik van een modulair pakket thuis (mpt)  → Coördinator zorg thuis.

Als u gebruikmaakt van een mptHet modulair pakket thuis (mpt) is een vorm van langdurige zorg thuis (Wlz). Met een mpt kiest u welke onderdelen van het zorgpakket u wilt ontvangen. U kunt ook bepaalde zorg niet kiezen. Bijvoorbeeld omdat u zorg zelf gedeeltelijk wilt inkopen met een persoonsgebonden budget. , heeft u een coördinator zorg thuisDe coördinator zorg thuis is de zorgaanbieder die het eerste aanspreekpunt is voor de cliënt die thuis woont. Deze aanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg die een thuiswonende cliënt nodig heeft en de communicatie daarover met de cliënt. Zijn er meerdere zorgaanbieders bij een cliënt betrokken, dan wordt in overleg met de cliënt afgesproken wie de coördinator zorg is. De coördinator zorg thuis levert zelf altijd (een deel van de) zorg thuis. . Zijn er meerdere zorgaanbieders bij u betrokken, dan wordt in overleg met u afgesproken wie de coördinator zorg is. Deze zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie van uw overbruggingszorg.

U maakt tijdens uw wachttijd gebruik van overbruggingszorg → Coördinator zorg thuis.

Wanneer u overbruggingszorgHeeft u een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg voor een opname in een zorginstelling? Maar is er geen plaats en staat u op de wachtlijst? Dan kunt u de zorg vanuit de Wet langdurige zorg thuis krijgen. Of u kunt tijdelijk in een andere zorginstelling wonen. Dit heet overbruggingszorg.  krijgt in de vorm van zorg thuis of dagbestedingBegeleiding- of behandeling in groepsverband. , heeft u een coördinator zorg thuis. Zijn er meerdere zorgaanbieders bij u betrokken, dan wordt in overleg met u afgesproken wie de coördinator zorg is. Deze zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie van uw overbruggingszorg.

U woont thuis en wilt verhuizen naar een instelling, maar weet nog niet welke → Het zorgkantoor.

Als u nog geen voorkeursaanbiederAls u in een Wlz-zorginstelling wilt gaan wonen, dan moet u eerst een keuze maken voor de zorgaanbieder bij wie u het liefst wilt wonen. Deze zorgaanbieder wordt uw voorkeursaanbieder genoemd. hebt, dan is het zorgkantoor uw aanspreekpunt. Zodra u weet bij welke zorgaanbieder u op de wachtlijst wilt, stuurt het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
uw indicatie door naar deze voorkeursaanbieder. Vanaf dat moment is deze voorkeursaanbieder uw aanspreekpunt.