Als u in een zorginstelling woont en u heeft een hulpmiddelEen hulpmiddel is een instrument of voorwerp dat verlichting biedt van de gevolgen van ziekten of beperkingen. Bijvoorbeeld een rolstoel, prothese of orthopedische schoenen. nodig, kan dat vergoed worden uit de Wlz. Voor vergoeding gelden de volgende criteria:

Criteria. 

  • U heeft een Wlz-indicatie en woont in een zorginstelling of ontvangt daar behandelingGeneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde. .

  • U heeft een hulpmiddel nodig dat te maken heeft met uw opname-indicatie en/of de zorg die daarbij hoort.

  • Het hulpmiddel is voor uw persoonlijke gebruik en dus niet voor algemeen gebruik.

Aanvraag. 

Uw zorginstelling doet de aanvraag bij het zorgkantoor. Als het zorgkantoor akkoord geeft, neemt uw zorgverlener contact op met de leverancier. Het wordt dan vergoed vanuit Wlz.