Palliatief terminale zorg

De zorg in de laatste levensfase, palliatief terminale zorg, is vaak niet gericht op herstel, maar op de behandelingGeneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde. van onder andere pijn, benauwdheid en angst. Het doel is om de kwaliteit van leven tot op het laatst zo goed mogelijk te houden. De wensen van de patiënt en zijn of haar naasten zijn hierin leidend.

Terminale zorg thuis of in een instelling?

Misschien twijfelt u nog over zorg thuis of zorg in een instelling. Thuis kan zijn: het ouderlijk huis, een wooninitiatief, een hospice of een bijna-thuis-huis. Onze klantadviseurs Wlz adviseren u graag over de mogelijkheden. Meer informatie over zorg in de laatste levensfase

Extra budget aanvragen mogelijk

Als het zorgbudget te laag is voor het verlenen van palliatieve zorgPalliatief terminale zorg (PTZ) is voor iemand die ongeneeslijk ziek is. Het is zorg in de laatste fase van iemands leven. Het belangrijkste doel van palliatief terminale zorg is om de kwaliteit van leven te behouden. , is het mogelijk extra budget aan te vragen. Als er eenmaal een terminaliteitsverklaring van de behandelend arts is, wordt de aanvraag direct toegekend.

Leestip: ‘Wat wil ik wanneer ik ouder word?’

Een brochure ‘Wat wil ik wanneer ik ouder word?’ die aanzet tot denken en praten over ouder worden.