Als u in een zorginstelling woont en u heeft een hulpmiddelEen hulpmiddel is een instrument of voorwerp dat verlichting biedt van de gevolgen van ziekten of beperkingen. Bijvoorbeeld een rolstoel, prothese of orthopedische schoenen. nodig, kan dat vergoed worden uit de Wlz. Voor vergoeding gelden de volgende criteria:

Criteria. 

  • U heeft een Wlz-indicatie en woont in een zorginstelling en ontvangt daar behandelingGeneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde. .

  • U heeft een hulpmiddel nodig dat te maken heeft met uw opname-indicatie en/of de zorg die daarbij hoort.

  • Het hulpmiddel is voor uw persoonlijke gebruik en dus niet voor algemeen gebruik.

Aanvraag. 

Uw zorginstelling doet de aanvraag bij het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
. Als het zorgkantoor akkoord geeft, neemt uw zorgverlener contact op met de leverancier. Het wordt dan vergoed vanuit Wlz.