Regiotafels GZ, VV en GGZ

Op deze pagina staat vermeld wat de regiotafels zijn en wanneer deze plaatsvinden.

Regiotafels GZ, VV en GGZ

In elke zorgkantoorregio is een “regionale taskforce” actief. Dit is een overleg waarin zorgaanbieders en zorgkantoren regionale complexe casuïstiek bespreken waarvoor (nog) geen passend aanbod gevonden is.

In de regio’s Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden zijn drie regionale taskforces actief, de Regiotafel GZ, Regiotafel VV en Regiotafel GGZ. Elke regiotafel komt elke 6 weken bij elkaar. Aan de regiotafels nemen zorgaanbieders, zorgkantoren en onafhankelijke cliëntondersteuningsorganisaties deel. Bij de Regiotafel GZ neemt ook het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) deel.

Tijdens de regiotafel bespreken we de cliëntcasuïstiek zoals die is aangedragen door zorgaanbieders, onafhankelijke cliëntondersteuners of zorgkantoren en zoeken vervolgens naar de mogelijkheden van een passende plek. Is er in de regio geen passende plek voorhanden? Dan kan de casus overgedragen worden aan de landelijke taskforce en vervolgens aan de landelijke commissie voor complexe casuïstiek. Deze commissie komt maandelijks bij elkaar om de cliëntcasuïstiek te behandelen en om passende oplossingen te vinden. Daarnaast bespreken we regionale knelpunten en best practices.

Planning 2022

De Regiotafels GZ vinden in 2022 plaats op:

22 september 2022 11:00 – 13:00 uur Thema LVB

6 oktober 2022 11:00 – 13:00 uur

17 november 2022 11:00 – 13:00 uur Thema LG

Aanmelden casuïstiek

Een cliënt aanmelden voor de regiotafels kan door het aanmeldformulier volledig in te vullen. Het is daarbij belangrijk dat u de context en de voorgeschiedenis van de cliënt goed beschrijft. Zorgt u er daarnaast voor dat het toestemmingsformulier  is ingevuld en ondertekend door de cliënt (of zijn of haar vertegenwoordiger).

Beide formulieren levert u via de mail aan bij casemanagers.wlz@zorgenzekerheid.nl.