Maatwerkplekken

Wat een maatwerkplek is, wanneer de cliënt hiervoor in aanmerking komt, hoe het beoordelingsproces verloopt en hoe u de cliënt hiervoor aanmeldt, leest u hier in het kort.

Een onderdeel van het Zorgprogramma Volwaardig Leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het ontwikkelen van maatwerkplekken voor mensen met een complexe zorgvraag waarvoor binnen het bestaande zorgaanbod geen passende plekken beschikbaar zijn. Zorgkantoren werken samen met zorgaanbieders om deze maatwerkplekken te ontwikkelen. Voorafgaand worden deze complexe zorgvragen besproken in de Regiotafel GZ.

Wat een maatwerkplek is, wanneer de cliënt hiervoor in aanmerking komt, hoe het beoordelingsproces verloopt en hoe u de cliënt hiervoor aanmeldt, leest u hier in het kort. Meer informatie staat in de notitie Maatwerkplekken. Deze vindt u onderaan deze pagina bij de downloads.

Wat is een maatwerkplek?

Een passende plek, “de ultieme oplossing”, voor mensen met een langdurige stoornis en moeilijk verstaanbaar gedrag dat voortkomt uit een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en/of een psychische stoornis. Het gaat hier om cliënten waarvoor het bestaande zorgaanbod niet voldoende oplossingen biedt voor zowel de cliënt als zijn of haar directe omgeving, naasten en betrokken professionals. Goed om te weten: krijgt een cliënt een maatwerkplek toegewezen en besluit hij/zij hier geen gebruik van te maken? Dan dient u bij toekomstige veranderende problematiek/zorgbehoefte opnieuw een maatwerkplekaanvraag in.

Welke cliënten komen in aanmerking voor een maatwerkplek?

Vertrekpunt is dat de cliënt een Wlz-indicatie heeft. Daarnaast heeft de cliënt een complexe VG én GGZ-zorgvraag waarvoor geen passend zorgaanbod beschikbaar is. Voor deze cliënt wordt een maatwerkplek gecreëerd zodat de cliënt een zo normaal mogelijk leven kan leiden.

Wie bepaalt of de cliënt voor een maatwerkplek in aanmerking komt?

Een landelijke commissie - bestaande uit zorgadviseurs van de zorgkantoren - beoordeelt op basis van een aantal criteria of de cliënt in aanmerking komt voor een maatwerkplaats. Meer over deze criteria leest u in de notitie Maatwerkplekken.

Hoe meldt u een cliënt aan voor de regionale taskforce of een maatwerkplek?

Stap 1: Aanmelden Regiotafel GZ

U meldt de cliënt waarvoor u zelf geen passend aanbod hebt, aan bij de Regiotafel GZ. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier (zie hiervoor de pagina Standaard bijeenkomsten) en een toestemmingsformulier. Beide levert u via de mail aan bij het zorgkantoor, via casemanagers.wlz@zorgenzekerheid.nl.

Stap 2: Bespreken casus in regionale taskforce

De cliënt wordt, waar mogelijk, het eerst volgende regionale taskforce-overleg besproken. Dit gebeurt altijd in afstemming met de verantwoordelijke zorgaanbieder of wettelijke vertegenwoordiger.

Stap 3: Geen regionale oplossing? Aanmelding landelijke beoordelingscommissie

Blijkt uit het taskforce-overleg dat er geen regionale oplossing voor de klant mogelijk is? En voldoet de klant aan de criteria om in aanmerking te komen voor een maatwerkplek? Dan meldt het zorgkantoor de klant aan bij de landelijke beoordelingscommissie.