Persoonlijk assistentie budget (PAB)

Hier leest u hoe u persoonlijk assistentie budget (PAB) kan aanvragen.

Persoonlijk assistentie budget (PAB)

Het persoonlijk assistentie budget (PAB) is bedoeld voor een Wlz-cliënt vanaf 18 jaar die volledig regie hebben over het eigen leven, maar een zeer zware lichamelijke beperking hebben en die vanuit medisch oogpunt zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de directe nabijheid om levensbedreigende situaties te voorkomen. Het zorgkantoor kan het persoonsgebonden budget (pgb) van een Wlz-cliënt verhogen tot een bedrag van maximaal € 315.984,00 per kalenderjaar, als aan de voorwaarden wordt voldaan. De Wlz-cliënt kan dan zelfstandig wonen en participeren in de samenleving.

Bij de volgende zorgprofielen is PAB mogelijk:

 • ZZP 5 LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
 • ZZP 6 LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
 • ZZP 7 LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging
 • ZZP 7 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
 • ZZP 8 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
 • De Wlz-cliënt moet aan alle volgende voorwaarden voldoen:
  • Hij/zij is vanuit een medische noodzaak aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid om zijn veiligheid in levensbedreigende situaties te waarborgen;
  • Hij/zij heeft geen cognitieve beperkingen;
  • Hij/zij moet op eigen kracht de taken en verplichtingen kunnen uitvoeren, die aan een persoonsgebonden budget zijn verbonden;
  • Hij/zij moet op eigen kracht, de door hem verkozen zorgverleners en mantelzorgers op zodanige wijze kunnen aansturen en hun werkzaamheden op elkaar afstemmen, dat sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg.

Neem contact op met het zorgkantoor om meer informatie te kunnen krijgen over het aanvragen van PAB.