Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Regeling Meerzorg

Heeft uw cliënt meer zorg nodig dan zijn zorgprofiel voorziet? Wanneer en hoe kunt u meerzorg voor uw cliënt aanvragen? U leest het hier.

Voor wie is meerzorg bedoeld?

De regeling meerzorg is bedoeld voor cliënten die meer zorg nodig hebben dan waar zij op grond van hun zorgprofiel recht op hebben. U kunt dan als zorgaanbieder meerzorg voor uw cliënt aanvragen. De volledige regeling meerzorg staat in het Voorschrift zorgtoewijzing 2020 (bijlage i). De regeling is van toepassing voor de sectoren Gehandicaptenzorg (GZ), Verpleging en Verzorging (VV) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Wanneer vraagt u meerzorg aan?

Heeft uw cliënt meer zorg nodig dan past binnen zijn zorgprofiel? Een aanvraag voor meerzorg is mogelijk als:

 • de zorgvraag van uw cliënt 25% hoger ligt dan waarin zijn zorgprofiel voorziet;

 • de zorg niet (gedeeltelijk) overgenomen kan worden door bijvoorbeeld partner of familie;

 • de cliënt een indicatie heeft voor een van de volgende zorgprofielen:

  • ZZP 5, 7 & 8 VG

  • ZZP 5, 6 & 7 LG

  • ZZP 3 & 5 ZG

  • ZZP 4 & 5 LVG

  • ZZP SGLVG

  • ZZP 7 & 8 VV

  • GGZ-B 6 & 7

Zijn al deze voorwaarden op uw cliënt van toepassing? Dan kunt u extra zorg voor uw cliënt aanvragen. 

Wilt u onderzoeken of uw klant in aanmerking komt voor meerzorg? Dan kunt u de rekenhulp gebruiken. U vindt de rekenhulp bij de downloads onder aan deze pagina.

Hoe vraagt u meerzorg aan?

Verblijft uw cliënt al in een instelling? Voor het aanvragen van meerzorg voor cliënten die intramuraal verblijven en voor cliënten met een volledig pakket thuis kunt u meerzorg aanvragen via het Aanvraagsjabloon Meerzorg 2019. Het is mogelijk om een individuele aanvraag te doen of een aanvraag voor groepsmeerzorg.

Voor het aanvragen van meerzorg voor cliënten met een modulair pakket thuis gebruikt u het adviesformulier en de rekenmodule. Vul daarbij ook het tabblad ‘Meerzorgonderbouwing’ in.

Voor cliënten die zorg inkopen middels een persoonsgebonden budget (pgb) geldt een andere aanvraagprocedure. Zij kunnen hierover contact opnemen met het zorgkantoor.

Wij nemen alleen volledig en juist ingevulde aanvragen in behandeling. U ontvangt van ons een bevestiging wanneer wij uw aanvraag hebben ontvangen. Wij beoordelen uw aanvraag binnen 6 weken. U ontvangt dan van ons een beschikking met daarin ons oordeel.