Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Overgangsregeling per 2021

U vindt hier alle informatie over GGZ naar de Wlz en over de overgangsregeling per 2021.

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de Wlz-toegangscriteria. Het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2021 is hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat vertraging in de toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ. Ook bij het regelen van zorg door de zorgkantoren kan vertraging ontstaan. Zorgkantoren spannen zich in om, samen met alle andere betrokken partijen, deze overgang voor cliënten zo soepel mogelijk te laten verlopen. VWS, Zorgverzekeraars Nederland (namens de zorgkantoren), VNG en CIZ hebben een overgangswerkwijze opgesteld om de zorg bij de overgang naar 2021 te waarborgen en continueren.

Er zijn overgangsafspraken gemaakt voor cliënten die hun zorg in natura of met een pgb ontvangen. Cliënten houden hun zorg via gemeente en/of zorgverzekeraar tot het CIZ de Wlz-indicatie heeft gesteld. Ook na de indicatiestelling blijft de huidige zorg doorlopen totdat de zorgtoewijzing is geregeld via het zorgkantoor. Zorgkantoren spannen zich in om cliënten die hiermee te maken krijgen zo spoedig mogelijk te helpen. Dit zal zeker het eerste kwartaal van 2021 in beslag nemen. Cliënten en zorgaanbieders die dit betreft, krijgen bericht van hun zorgkantoor. Kijk voor meer informatie voor zorgaanbieders en cliënten op www.informatielangdurigezorg.nl.

Overgangsafspraken

Het is samen met de verschillende partijen gelukt om voor deze overgangsperiode een oplossing te vinden, waar de cliënt zo min mogelijk van merkt. Tot aan de datum van het indicatiebesluit blijft de zorg en de ondersteuning vanuit de Wmo en/of Zvw doorlopen. Lees in de laatste nieuwsbrief van het ministerie van VWS alles over de overgang voor ggz-cliënten.

In de nieuwsbrief treft u aan de overgangswerkwijze met veel gestelde vragen en antwoorden voor cliënten en voor professionals. Tevens staan hier 2 processen beschreven overgangswerkwijze voor cliënten die zorg in natura willen (ZIN) of een persoonsgebonden budget ( PGB). Hier wordt verder ingegaan op wat de vertraging in de indicatiestelling ggz voor cliënten betekent. 

Heeft u vragen over de GGZ de Wlz?

Ma t/m vr 08:30 tot 17:00 uur