Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

iWlz 2.1

U leest hier alles wat u moet weten over het werken met het landelijke cliëntvolgsysteem iWlz 2.1.

iWlz 2.1 is een landelijk cliëntvolgsysteem. Hierin kunt u cliënten volgen in alle fasen van de keten: indiceren (CIZ), toewijzen (zorgkantoor), leveren van zorg (zorgaanbieder) en opleggen van de eigen bijdrage (CAK). Kortom: iWlz 2.1 is een bron van informatie over Wlz-zorg en een systeem dat de administratieve lasten vermindert.

Digitaal cliëntgegevens uitwisselen

De ketenpartijen (CIZ, zorgkantoren, zorgaanbieders en CAK) wisselen in iWlz 2.1 digitaal gegevens uit op cliëntniveau.

Onderdelen iWlz 2.1

iWlz 2.1  bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een procesmodel: hierin zijn de afgestemde ketenprocessen opgenomen.

  • Een berichtenmodel: dit model stroomlijnt de informatie- en berichtenstromen in de keten.

  • Berichtstandaarden: de berichtstandaarden zorgen voor uniforme taal en eenduidige definities bij het registreren en uitwisselen van gegevens.

  • Het Voorschrift Zorgtoewijzing: dit voorschrift bevat de spelregels voor de manier van administreren.

Kijk hier voor nieuwsberichten en aankondigingen.

Heeft u vragen over iWlz?

Ma t/m vr 08:30 tot 17:00 uur