Nieuwsbrieven Wlz

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws en relevante documenten omtrent iWlz 2.0.

Hier vindt u de Wlz nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven worden verzonden aan aanbieders en geven nieuws en informatie over wijzigingen in de Wlz en de iWlziWlz is het Wlz-brede registratiesysteem. Hiermee wisselen ketenpartijen op cliëntniveau elektronisch gegevens uit op basis van landelijk vastgestelde standaarden. Het ondersteunt de hele keten voor langdurige zorg: vanaf het aanvragen van zorg, de toewijzing aan een zorgaanbieder tot en met de eigen bijdrage oplegging. De ketenpartijen die er gebruik van maken zijn de zorgaanbieders, het CIZ, het CAK en het zorgkantoor. Het doel van iWlz is het ondersteunen van een snelle en efficiënte inzet van zorg en bijdragen aan een afname van administratieve lasten. processen en werkwijzen. Daarnaast zijn enkele meest gebruikte documenten opgenomen als downloads onderaan deze pagina. Voor alle informatie over het werken met iWlz, ga naar de pagina iWlz 2.1. 

Meest recente nieuwsbrief

Bekijk hier de meest recente nieuwsbrief Wlz.

Wlz nieuwsbrieven 2019

Bekijk hier de eerdere nieuwsbrieven uit 2019.

Overige documenten

Hier vindt u enkele van de meest gebruikte documenten die nodig zijn voor het werken met iWlz 2.0.