Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wachtlijst en wachtstatus

Wat moet u als zorginstelling doen als uw cliënt op een wachtlijst staat? Hoe kunt u bijdragen aan een goed beheer van de wachtlijst?

Als een cliënt een zorgaanbieder heeft gevonden, kan het zijn dat hij moet wachten tot er een plek vrijkomt of tot de zorg geleverd kan worden. Vaak is er enige tijd nodig om de zorg te plannen en te organiseren. Dan komt de cliënt op een wachtlijst. U leest hier alles over de rolverdeling tussen u en het zorgkantoor en hoe u als zorgaanbieder aan een beter beheer van de wachtlijst kunt bijdragen.

Wat is uw rol als zorginstelling?

Heeft de cliënt uw instelling opgegeven als voorkeursinstelling? Dan bent u de dossierhouder en daarmee het eerste aanspreekpunt voor de cliënt. U informeert de cliënt over de aanwezigheid van een wachtlijst. U maakt met de cliënt afspraken over de manier en frequentie van het contact. Ook geeft u een inschatting van de wachttijd en is het aan u om te beoordelen of er sprake is van urgentie.

Wat is de rol van het zorgkantoor?

​Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorgbemiddeling, ook wel zorgtoewijzing genoemd. Dit betekent dat wij de plicht hebben om binnen een redelijke termijn de beste zorg voor de cliënt te vinden. Wij geven cliënten antwoord op vragen als:

  • ‘Wat kan ik zelf doen als ik op een wachtlijst terechtkom?’

  • ‘Waar kan ik terecht voor langdurige zorg of ondersteuning?’

Wat zijn acceptabele wachttijden?

De treeknorm bepaalt wat acceptabele wachttijden zijn. In de treeknorm hebben zorgaanbieders, verzekeraars en ZN afspraken gemaakt over maatschappelijk aanvaardbare wachttijden in de zorg. Op dit moment zijn de wachttijden volgens de treeknorm. Het streven is dat zo veel mogelijk cliënten binnen de treeknorm zorg ontvangen.

Hoe kunt u zelf bijdragen aan een beter beheer van de wachtlijst?

De zorgvraag van een cliënt goed inschatten blijft mensenwerk. Ook de communicatie tussen de ketenpartijen is mensenwerk. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van de communicatie tussen de ketenpartijen. De ervaring leert dat een proactievere houding tot een beter beheer van wachtlijsten leidt. En dat geeft zicht op doorstroming naar ‘second best-plaatsing’. Overigens wordt voor cliënten in crisissituaties altijd een passende oplossing gevonden. Daarvoor houden zorgaanbieders capaciteit beschikbaar.

Meer over wachtlijsten en wachtstatus leest u op de pagina wachtlijstinformatie in de Wlz.