Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Voorschrift zorgtoewijzing en rekenmodule

Partijen die betrokken zijn in de Wlz-keten wisselen informatie uit volgens de iWlz 2.2 standaard. Het Voorschrift zorgtoewijzing en rekenmodule zijn hierbij belangrijke documenten. U leest het hier.

iWlz landelijke documenten

Elke Wlz-zorgaanbieder en de medewerkers van alle zorgkantoren in Nederland gebruiken het Voorschrift zorgtoewijzing en de rekenmodule. deze documenten worden meerdere keren per jaar aangepast. In de laatste maanden van elk jaar vinden er grote aanpassingen plaats. In december verschrijnt elk jaar het nieuwe Voorschrift zorgtoewijzing en aanvraagformulier rekenmodule voor het jaar erop. 

Tevens wordt in de praktijk gebruik gemaakt van het document vertaaltabel. Dit document staat ook op deze pagina vermeld. 

Wijzigingen in het Voorschrift 2021 (versie mei 2021):

 • Pdf-versie met extra navigatiemogelijkheden
 • Aparte sub-paragrafen aangemaakt voor wachtstatussen
 • Leesbaarheid tabellen wachtstatussen verbeterd 
 • Beschrijving en rollen wachtstatussen aangescherpt
 • Tabellen Wachtstatus/ Rollen uitgebreid met cliëntverwachtingen
 • Overlappende tekst opgeschoond en efficiënter geordend
 • Relevante overige tekstuele aanscherpingen (grijs gearceerd).

Wijzigingen in het Voorschrift 2021 (versie december 2020):

 • Wachtlijstbeheer, wijziging en uitbreiding van de wachtstatussen
 • Wachtlijstbeheer, wachtstatus verbijzonderen met classificatie
 • Deeltijdverblijf als keuzemogelijkheid bij de indicatie
 • Wachtlijstbeheer voor deeltijdverblijf
 • Wachtlijstbeheer voor partneropname
 • Wijziging volgorde toeslagen zorg thuis
 • Instroom nieuwe groep GGZ-cliënten in de Wlz
 • (Gewijzigde) Crisiszorg
 • Uitvoeringsproces Meerzorg intramuraal
 • Wijziging in MAZ voor verblijfszorg (behandeling J/N)
 • Einde subsidieregeling Extramurale Behandeling.

Voorschrift zorgtoewijzing

Aanvraagformulier en rekenmodule

Vertaaltabel