Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Aangepaste regeling Meerzorg 2019

Vanaf 1 januari 2019 is de regeling Meerzorg aangepast voor zorg in een instelling en VPT. Hier zijn een aantal belangrijke wijzigingen in doorgevoerd. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat het nu ook mogelijk is om, naast individuele meerzorg, groepsmeerzorg aan te vragen. Bij groepsmeerzorg wordt niet alleen naar de cliënt zelf gekeken, maar ook naar de leefomgeving van de cliënt, de groepssamenstelling, de deskundigheid van de begeleiders en de organisatiecultuur. Daarnaast wordt er rondom een cliënt via een vaste cyclus van overleg een kwaliteitsslag gemaakt bij de uitvoering van de regeling Meerzorg.

Meer informatie over de regeling Meerzorg, vindt u op onze webpagina over de regling meerzorg.