Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Nieuwe versie Voorschrift Zorgtoewijzing 2020

Het Voorschrift zorgtoewijzing 2020 - versie december 2019 is op aantal punten tekstueel aangepast. Er is geen inhoud gewijzigd. Op inhoud is de versie van december 2019 hetzelfde als de versie van mei 2020. De nieuwe versie mei 2020 kunt u onderstaand raadplegen.