Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Vrijdag 26 juni is de Nota van Inlichtingen gepubliceerd. Voor alle informatie, raadpleeg de pagina van zorginkoop Wlz.