Publicatie contouren Zorginkoop 2020

De contouren zorginkoop 2020 zijn bekend.

De zorgkantoren hebben een zorginkoopbeleid voor 2018-2020 gepubliceerd. Dit inkoopkader blijft van toepassing. Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen die vragen om een aanvulling op het bestaande inkoopbeleid. Op 29 mei 2019 wordt daarom voor de zorginkoop 2020 een aanvulling op het bestaande beleid gepubliceerd. In onderstaand document worden de eerste contouren van deze aanvulling beschreven.