Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Publicatie contouren Zorginkoop 2020

De contouren zorginkoop 2020 zijn bekend.

De zorgkantoren hebben een zorginkoopbeleid voor 2018-2020 gepubliceerd. Dit inkoopkader blijft van toepassing. Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen die vragen om een aanvulling op het bestaande inkoopbeleid. Op 29 mei 2019 wordt daarom voor de zorginkoop 2020 een aanvulling op het bestaande beleid gepubliceerd. In onderstaand document worden de eerste contouren van deze aanvulling beschreven. Ga naar de pagina inkoopbeleid 2020 voor het document contouren zorginkoop 2020.