Regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gastgemeente Leiden en zorgkantoor en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid nodigen u van harte uit voor de regiobijeenkomst Merkbaar Beter Thuis op 3 juni 2019 van 12:30 – 17:30 uur in Leiden.

Veel gaat goed na de hervorming van de langdurige zorg, maar een aantal zaken in de uitvoeringspraktijk lijken hardnekkig. Inwoners ervaren nog steeds knelpunten bij het vinden en aanvragen van passende zorg en ondersteuning. Dat wordt ook duidelijk in de onderzoeken van het SCP en de Nationale Ombudsman (NO). Het gaat dan met name om domeinoversteijgende knelpunten (Wmo, Zvw en Wlz) in het vinden en aanvragen van zorg en ondersteuning, kwaliteit en beschikbaarheid daarvan, coördinatie en afstemming met betrokken zorgverleners en de cliënt, de relatie tussen informele en formele zorg en cliëntondersteuning. Voor deze knelpunten vinden we graag gezamenlijk een oplossing.

Het perspectief van de inwoner/ cliënt staat centraal in deze bijeenkomst. Daarom zijn inwoners/cliënten/ervaringsdeskundigen, professionals van organisaties in de langdurige zorg en ondersteuning thuis en beleidsmedewerkers uit de regio’s Holland Rijnland en Amstelland-Meerlanden uitgenodigd. Daarnaast zijn ook de zorgverzekeraar, het zorgkantoor, cliëntenorganisaties en het CIZ uitgenodigd.

Aanmelden kan vóór 28 mei via www.merkbaarbeterthuis.nl.

Voor vragen, opmerkingen of reacties kunt u terecht bij Anne Marie Tazelaar via merkbaarbeterthuis@significant.nl

In onderstaande documenten vindt u de uitnodiging en meer informatie over de bijeenkomst.