SGLVG en LVG

Per 1 januari 2019 veranderden de regels voor het leveren van zorg aan cliënten met een (SG)LVG-indicatie.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een toelichting gepubliceerd op www.informatielangdurigezorg.nl over de SGLVG en LVG-zorg. Hierin staat welke zorg hieronder wordt verstaan en de gewijzigde uitvoeringspraktijk wordt toegelicht.

Klik hier om direct naar de informatiepagina over de SGLVG te gaan. 

Klik hier om direct naar de informatiepagina over de LVG te gaan.