Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Zorgkantoren werken aan terugdringen wachtlijsten verpleeghuizen

Nieuw wachtlijstensysteem

Verpleeghuizen hebben hun handen vol aan het beheersen van de coronacrisis. Zorgkantoren ondersteunen hen daarbij zo goed mogelijk. Zij werken daarnaast aan het structurele capaciteitsprobleem in de verpleeghuiszorg; de oplopende wachtlijsten. Volgens de meest recente prognose van TNO zal de vraag naar verpleeghuiszorg in de komende twintig jaar ruim zal verdubbelen. Zorgkantoren ontplooien daarom verschillende initiatieven voor het beter samenbrengen van vraag en aanbod in de regio: zij herzien de wachtlijstenregistratie waardoor de zorgbemiddeling kan worden verbeterd en maken plannen voor het invullen van toekomstige benodigde capaciteit in de verschillende regio’s. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport informeerde hierover op 10 juni de Tweede Kamer met een brief en de voortgangsrapportage project wachtlijsten en capaciteit verpleeghuizen. Hij heeft hierover vandaag met Tweede Kamerleden gesproken in het notaoverleg care.

Raadpleeg het hele artikel op de site van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).