Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Aanvraag voor vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg

De NZa heeft de beleidsregel BR/REG-20158c vastgesteld zodat u – als dat van toepassing is – conform deze beleidsregel, een beroep kunt doen op een vergoeding van de doorlopende kosten tandheelkundige zorg in de Wlz, voor 2020.

Uw aanvraag voor vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg bij zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Uw aanvraag ontvangen wij graag van u vanaf 1 juli 2021, doch uiterlijk per 30 november 2021. U kunt uw aanvraag sturen naar declaratiesWLZ@zorgenzekerheid.nl . Na ontvangst van uw aanvraag bevestigen wij de ontvangst, voeren wij de noodzakelijke berekeningen uit en stemmen wij het berekende resultaat met u af.

Belangrijk: Maak uw aanvraag op tijd bij ons kenbaar. Voor een aanvraag die later dan 30 november 2021 bij ons binnenkomt, garandeert het zorgkantoor niet dat deze vóór de deadline van 31 december 2021 bij NZa kan worden ingediend. De NZa neemt geen aanvragen in behandeling die te laat bij hen binnenkomen.

Heeft u al een beroep gedaan op een voorschot op de vergoeding doorlopende kosten?

Dan hoeft u bij ons geen aparte aanvraag meer in te dienen. Wij nemen u automatisch mee in de berekening van de vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg en stemmen het berekende resultaat met u af. Wij zorgen er voor dat de NZa de ondertekende aanvraag op tijd ontvangt.

Indienen van uw declaraties ten behoeve van de berekening

Voor een juiste berekening van de vergoeding is het absoluut noodzakelijk dat u uiterlijk 31 augustus 2021 alle mondzorgdeclaraties (inclusief correcties) over 2019 én 2020 heeft ingediend. Conform de beleidsregel (artikel 9) bevestigt u bij de ondertekening van de aanvraag richting de Nza dat u alle declaraties heeft ingediend. Eventueel later aangeleverde declaraties over 2019 en 2020 hebben gevolgen voor de uitkomst van een reeds vastgestelde berekening en (zullen) leiden tot aanpassing van de vergoeding.

Belangrijk: Is er volgens u een specifieke c.q. afwijkende situatie van toepassing, zoals benoemd in de beleidsregel, onder stap 1 van Artikel 5, neemt u dan – na indiening van uw aanvraag – direct contact op met ons via declaratiesWLZ@zorgenzekerheid.nl .

Beschikking NZa

Als er overeenstemming is tussen u en het Zorgkantoor over de uitkomst van de berekening zal de tweezijdig ondertekende aanvraag vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg door het Zorgkantoor worden ingediend bij de NZa vóór 31 december 2021. Bij akkoord op de aanvraag geeft de NZa een tariefbeschikking af conform de beleidsregel.

Uitbetaling vergoeding of terugvordering voorschot

Zodra wij van u de ondertekende aanvraag retour hebben ontvangen, zullen wij een betaalverzoek of terugvordering aanmaken. Het betaalverzoek versturen wij naar het CAK. Het CAK maakt dan, net als bij de reguliere declaraties, het bedrag over op uw rekeningnummer met de omschrijving “Eindafrekening vergoeding mondzorg doorlopende kosten Wlz 2020”. In geval van een terugvordering ontvangt u van ons een bericht om het (teveel) uitgekeerde bedrag terug te storten op het rekeningnummer van het CAK.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via declaratiesWLZ@zorgenzekerheid.nl.