Beleidsregels CIZ indicatiestelling 2021 bekend

Publicatiedatum 28.12.2020

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2021 zijn beschikbaar op de website van het CIZ. Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg.