Bericht voor V&V zorgaanbieders met een Kwaliteitsbudget 2021

Publicatiedatum 06.05.2021

Niet nodig om realisatiecijfers 2021 kwartaal 1 aan te leveren

In de Nota van Inlichtingen staat dat u de realisatiecijfers over kwartaal 1 van 2021 in de maand mei aan moet leveren via het Vektisportaal. Evenals vorig jaar hebben we besloten dat deze aanlevering niet nodig is. De volgende aanlevering heeft betrekking op het eerste halfjaar van 2021. Wij communiceren ter zijner tijd nog met u welke datum we voor deze aanlevering gaan hanteren.