Deel I publicatie nieuwe meerzorg systematiek

Publicatiedatum 05.07.2022

Dinsdag 5 juli 2022 is het inhoudelijke deel van de nieuwe systematiek meerzorg gepubliceerd, bestaande uit het beleidsdocument “Samenwerken aan passende meerzorg” en de  vragenlijsten voor de individuele aanvragen en groepsaanvragen.

De rekentool is nog geen onderdeel van deze publicatie

Afgelopen week zijn bij de rekentool nog 2 aandachtspunten naar voren gekomen vanuit de validatie en uit de bespreking van de rekentool met de zorgaanbieders waardoor volledige publicatie van de nieuwe systematiek niet mogelijk is. De aandachtspunten zijn:

1.           De indirect cliëntgebonden tijd is nog niet congruent verwerkt in de rekentool.

2.           De validatie op maatwerkprofielen is nog niet volledig afgerond, waardoor de landelijke impact  van de invoering van de nieuwe systematiek nog niet berekend kan worden.

Waarom splitsing in publicatie?

De nieuwe systematiek vergt een andere manier van kijken naar meerzorg. Het kost tijd om als zorgprofessional dit nieuwe perspectief eigen te maken. Vanuit het veld komen meerdere berichten dat het lastig is om de bezetting aankomende zomerperiode rond te krijgen vanwege de vakantieperiode in combinatie met de Covid besmettingen die weer opspelen. 

Zorgkantoren krijgen vanuit de zorgaanbieders geregeld de vraag of het inhoudelijke deel van de nieuwe aanvraagsystematiek alvast gedeeld kan worden. Zo kunnen zorgaanbieders van start met het eigen maken van de nieuwe systematiek en het invullen van de vragenlijst. De rekentool is uiteindelijk alleen de vertaling naar uren op basis van deze vragenlijst. Vandaar de keuze om de publicatie te splitsen.

Vervolg

Informatie over publicatie van de rekentool en tijdslijnen rondom ingangsdatum van de nieuwe systematiek volgen zo spoedig mogelijk. Uiteraard houden we met de ingangsdatum voor de nieuwe systematiek rekening met de publicatiedatum van de rekentool.