Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Woont u in één van deze onderstaande gemeenten, dan kunt u terecht bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Kaart van werkgebied Zorgkantoor zorg en zekerheid

Graag informeren wij u over de gang van zaken rondom de herschikking 2020 en de budgetafspraak 2021 in de komende periode. De uiterste datum voor het indienen van de definitieve tweezijdige herschikking 2020 bij de NZa is 31 oktober 2020. De deadline van het indienen van de budgetafspraak 2021 is 14 november 2020. Om dit te realiseren hebben wij de volgende planning opgesteld:

Herschikking 2020

Budget 2021

19 augustus 2020

Uiterlijke indiendatum declaraties tot en met juni 2020 (verantwoordelijk: zorgaanbieder)

 

17 september 2020

Herschikkingsafspraak 2020 en budgetafspraak 2021 toegestuurd inclusief omzetderving Covid-19 (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)

17 september 2020

Herschikkingsafspraak 2020 en budgetafspraak 2021 toegestuurd inclusief omzetderving Covid-19 (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)

25 september 2020

Start invullen formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder)

 

25 september 2020

Start invullen formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder)

31 oktober 2020

Uiterlijke inzenddatum formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder)

13 oktober 2020

Uiterlijke inzenddatum formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder)

14 november 2020

Indienen formulier budget 2021 (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)

30 oktober 2020

Tweezijdig indienen formulier herschikking 2020 (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)

 

De basis voor de herschikking 2020 zal gevormd worden door de goedgekeurde declaraties januari tot en met juni 2020. Het is daarom van belang dat u ervoor zorgt dat uw declaraties tot en met juni juist en volledig zijn op 19 augustus 2020. De goedgekeurde declaraties tot en met juni worden geëxtrapoleerd om tot een volledige herschikking voor het jaar 2020 te komen. Daarbij wordt rekening gehouden met de omzetderving als gevolg van Covid-19. De herschikking ziet er in formulevorm zo uit:

(Goedgekeurde declaraties januari tot en met juni ) / 182 * 366 + Berekende omzetderving + Eventuele maatwerkafspraken

Voor de berekening van de omzetderving hanteren wij de beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158b van de NZa. De maatwerkafspraken dienen te zijn vastgelegd en bekend te zijn bij de inkoper.

Wanneer de middelen voor de regio niet toereikend zijn, zullen wij een procentuele korting toepassen over de geëxtrapoleerde productie 2020.

Indien voor u van toepassing wordt u over de herschikkingsafspraken voor het kwaliteitsbudget 2020 apart geïnformeerd. De herschikking van de reguliere Wlz-middelen 2020 en het kwaliteitsbudget 2020 zullen in samenhang met elkaar worden behandeld zoals aangegeven in de beleidsregel Covid-19.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw inkoper of mailen naar productiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.