Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Infographic wachtstatussen voor cliënten en mantelzorgers

Wanneer iemand met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) nog niet direct terecht kan bij de aanbieder van zijn of haar voorkeur, dan volgt plaatsing op een wachtlijst. Per 1 januari 2021 wordt binnen de Wlz gewerkt met een nieuwe indeling in hoe iemand op een wachtlijst staat: de wachtstatus. Deze indeling geeft meer inzicht in de wensen en behoeften van de klant, en ook in de noodzaak tot plaatsing. De nieuwe indeling is ontwikkeld door de zorgkantoren en Zorginstituut Nederland.

Waarom nieuwe wachtstatussen?

Cliënten met een Wlz-indicatie worden tot 2021 geregistreerd in de categorieën actief wachtenden (18%) en niet-actief wachtenden (82%). De groep die niet-actief wachtend is, heeft bijna allemaal (93%) zorg aan huis. Binnen deze laatste groep is de diversiteit in zorgbehoefte groot. De een staat ‘uit voorzorg’ op een wachtlijst, de ander wacht op een partneropname of op een plaats in een specifieke locatie. Maar er zijn ook wachtenden waarbij het thuis eigenlijk niet meer gaat en waarbij bemiddeling naar een opname nodig is. Uit een steekproef van de zorgkantoren  onder ouderen op de wachtlijst bleek dat ruim één op de tien wel zo snel mogelijk naar het verpleeghuis wil of moet. Dit zijn dus eigenlijk actief wachtenden die in aanmerking komen voor bemiddeling.

Zorgkantoren hebben daarom met Zorginstituut Nederland de nieuwe indeling van de wachtlijsten gemaakt. Deze bestaat uit 4 categorieën:

  1. Urgent plaatsen
  2. Actief plaatsen
  3. Wacht op voorkeur
  4. Wacht uit voorzorg

Om beter inzicht in de wachtlijsten te krijgen komen er in het berichtenverkeer nieuwe leveringsstatussen en classificaties. Deze vervangen de huidige leveringsstatussen “Actief Wachtend, Niet actief wachtend en Niet wachtend”.

Voor clienten en mantelzorgers is er een infographic verschenen. Raadpleeg onderstaande infographic. U kunt het gebruiken als voorlichtingsmateriaal. 

Meer informatie