Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Woont u in één van deze onderstaande gemeenten, dan kunt u terecht bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Kaart van werkgebied Zorgkantoor zorg en zekerheid

Kader pgb-vaardigheid

Doorontwikkeling kader pgb-vaardigheid 

Doorontwikkeling kader pgb-vaardigheden

In de afgelopen kabinetsperiode is binnen de Agenda pgb een 10 punten kader voor pgb-vaardigheid ontwikkeld. Met het kader als leidraad kunnen verstrekkers en (potentiële) budgethouders bepalen of iemand in staat is om een pgb te beheren. Het kader wordt door zorgkantoren en ook door steeds meer gemeenten gebruikt. In december 2020 is in opdracht van VWS een evaluatie uitgevoerd van het gebruik van het kader.  Uit de evaluatie kwam een advies naar voren met betrekking tot de doorontwikkeling van het instrument met als doel om het kader zo laagdrempelig mogelijk te maken voor alle verstrekkers.  

Wat is er veranderd? 

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit de evaluatie is gewerkt aan de doorontwikkeling. Zo is de bestaande infographic samengevoegd met de handreiking en passen de teksten beter bij de belevingswereld van de (potentiële) budgethouder. Om toegangsconsulenten beter toe te rusten is ook het document dat alleen voor verstrekkers is bedoeld aangepast. Resultaat is een set van twee documenten, namelijk het 10 punten kader (inclusief handreiking) en de werkwijze voor verstrekkers. 

Onjuist gebruik pgb, onvoldoende vaardig of onverantwoorde zorginzet 

Levert uw organisatie zorg aan een Wlz-cliënt en wordt u gefinancierd door middel van een pgb? Wij adviseren u dan om wanneer u een onjuist gebruik van het pgb vermoedt,  u problemen ervaart met de financiering of wanneer u signalen ziet van onverantwoorde zorg, contact op te nemen met het zorgkantoor.  

Zie ook