Nota van Inlichtingen

Publicatiedatum 30.06.2022

Op 1 juni 2022 zijn de inkoopdocumenten en de documenten die betrekking hebben op de inkoop van de onafhankelijke cliëntenorganisaties (OCO) gepubliceerd. Op 30 juni 2022 zijn de Nota van Inlichtingen op onze website gepubliceerd.