Oproep Vilans: deadline aanmelden locaties voor Waardigheid en Trots 1 juli

Publicatiedatum 15.06.2021

Het programma Waardigheid en trots op locatie loopt inmiddels 2,5 jaar. Inmiddels doen meer dan 400 locaties mee aan het ondersteuningsprogramma. Van kleine organisaties met 1 locatie met kleinschalige zorg tot en met grote zorgorganisaties met meer dan 10 verpleeghuislocaties. Ik wil je er graag op attenderen dat locaties zich uiterlijk tot en met 1 juli as. kunnen aanmelden voor deelname (niet dat je dan gelijk moet starten, maar wel ergens in de 3 maanden daarop). Goed om te weten en evt ook aan zorgkantoren om het via hun kanalen kenbaar te maken aan zorgaanbieders?

Wat houdt deelname ook al weer in? Locaties krijgen via een ‘zelfscan’ binnen drie maanden inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten kunnen zij ondersteuning op maat ontvangen. Mijn collega Bellis van der Berg legt in dit filmpje uit hoe het werkt: https://youtu.be/W4CAyvj8b4w. En hier staat het ook in woorden uitgelegd: Waardigheid en trots op locatie - Waardigheid en trots.

In de voortgangsrapportage (onderdeel van de Kamerbrief bij de 5e voortgangsrapportage Thuis in het verpleeghuis) die in maart aan de Tweede Kamer is aangeboden, is veel meer te lezen over het programma, de tussenresultaten en geleerde lessen tot nu toe.

Ter illustratie, deelnemers zeiden bijvoorbeeld:
“De scan is een prachtig instrument omdat je daardoor met elkaar in gesprek gaat over waar het echt over moet gaan, namelijk het vormgeven van persoonsgerichte zorg. Het helpt om met dezelfde thema’s bezig te zijn en om daarbij eenzelfde taal te spreken.”

“De scan laat zien dat de rug het op de meeste thema’s van het kwaliteitskader goed doen. Maar ook wat er minder goed gaat en wat de oorzaken daarvan zijn. Daar kunnen we dus heel gericht mee aan de slag gaan. Daarin zijn wij vrij om te kiezen wat we doen en hoe we dat doen. Al met al vind ik dit echt een aanrader voor organisaties: het is een inspirerende manier om met elkaar in discussie te gaan.”