Publicatie inkoopdocumenten OCO 2023

Publicatiedatum 01.06.2022

Zorgkantoren contracteren onafhankelijke cliëntondersteuning voor 2023

Clientondersteuners helpen cliënten de eigen regie te versterken zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de zorg. Wij lichten graag toe hoe het zorgkantoor onafhankelijke cliëntondersteuning contracteert voor 2023.

In het inkoopkader en de overeenkomst staat welke eisen gesteld worden

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden voldoen aan (kwaliteits)eisen. In het inkoopkader 2022, het addendum 2023 en de overeenkomst zijn deze eisen nader ingevuld. Ga naar de inkoopdocumenten onafhankelijke cliëntondersteuning.

De inkoopronde 2023 voor OCO-organisaties die in 2022 een contract hebben

De zorgkantoren hebben besloten om de overeenkomsten met de huidige organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz in principe voort te zetten met een overeenkomst voor 2023.  

Als u voor deze nieuwe overeenkomst in aanmerking wil komen, dan verzoeken wij u de Instemmingsverklaring 2023 in te vullen en voor 29 juli 2022 naar ons toe te sturen. U ontvangt in oktober een nieuwe overeenkomst.

Tijdschema

Sluiting indienen Instemmingsverklaring/inschrijving 2023

Vrijdag 29 juli 2022 om 17.00 uur

Beoordeling door zorgkantoren

1 augustus tot 15 september 2022

Mogelijkheid tot bezwaar

Tot 29 september 2022 17.00 uur

Bekrachtigen overeenkomst & bekendmaking voorlopig budgetplafond 2023

15 september 2022

U ontvangt uiterlijk 1 juni 2022 van ons een brief over bovenstaande procedure.

De inkoopronde 2023 voor nieuwe organisaties

Er is per zorgkantoorregio ruimte voor maximaal 4 organisaties. Klik hier voor een overzicht van de organisaties die op dit moment actief zijn in de regio’s van het zorgkantoor.

Als u voldoet aan de voorwaarden en u wilt in 2023 onafhankelijke cliëntondersteuning bieden aan onze cliënten in een regio waar nog ruimte is voor nieuwe organisaties, dan kunt u inschrijven.

In het inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2022, het Addendum 2023 en de overeenkomst 2023 staat welke informatie wij willen ontvangen als onderbouwing van uw inschrijving.

Ga naar de inkoopdocumenten onafhankelijke cliëntondersteuning

Stuur uw aanmelding en bijhorende documenten per e-mail naar ocowlz@zorgenzekerheid.nl. 

Organisaties die ingeschreven hebben, ontvangen uiterlijk 15 september 2022 bericht of zij in aanmerking komen voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak wij willen maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2023.

Wij sluiten overeenkomsten voor één jaar.

Tijdschema

Fase  

Wie 

Datum 

Publicatie addendum op landelijk inkoopkader Onafhankelijke cliëntondersteuning   en start inschrijving

Zorgkantoor 

 1 juni 2022 

Indienen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen 

OCO organisatie

 Tot uiterlijk 16 juni 2022 12:00  

Publicatie Nota van Inlichtingen 

Zorgkantoor 

 30 juni 2022 

Sluiting inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning  

OCO organisatie

Uiterlijk 29 juli 2022 17.00 uur

Beoordeling door zorgkantoren

Zorgkantoor

Vanaf 1 augustus 2022

Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen

Zorgkantoor

15 september 2022

Mogelijkheid tot bezwaar

OCO organisatie

29 september 2022

Uiterste moment van reactie op bezwaar

Zorgkantoor

13 oktober 2022

Sluiten overeenkomsten inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

Zorgkantoor

Oktober 2022

Ingangsdatum overeenkomst

OCO organisatie

1 januari 2023