Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2019/2020

Publicatiedatum 16.12.2020

Op de website van de Rijksoverheid staat sinds 16 december 2020 het samenvattend rapport. In dit rapport staan de bevindingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de uitvoering van de Wet langdurige zorg in 2019/2020.