Update van Voorschrift zorgtoewijzing 2022

Publicatiedatum 13.07.2022

Het Voorschrift zorgtoewijzing 2022 heeft een update gekregen!

Wat is erin gewijzigd?

Op woensdag 13 juli 2022 is een nieuwe versie van het Voorschrift gepubliceerd omdat er een gewijzigde aanvraagmethodiek voor Meerzorg in gebruik wordt genomen. Deze gewijzigde methodiek geldt voor cliënten die verblijfszorg krijgen of VPT, thuis of in een geclusterde woonvorm.

Om iedereen die te maken heeft met deze Meerzorgaanvragen voldoende voorbereidingstijd te geven, publiceren we ruim voor de ingangsdatum. De informatie is terug te vinden onder hoofdstuk 4 en sluit aan op de Webinars die door ZN en de zorgkantoren over dit onderwerp zijn georganiseerd. In bijlage H in het Voorschrift staat een algemeen overzicht met de mogelijkheden voor een Meerzorg- of maatwerkprofielen.

Verder is de aanspraak op Geriatrische Revalidatiezorg vanuit de Wlz aangescherpt en is er per 1 juli een wijziging doorgevoerd in de Regeling langdurige zorg (Rlz) om logeren beter te kunnen inpassen naast de zorg thuis via MPT en/ of PGB. Tot slot gebruiken we deze nieuwe versie ook om een aantal inhoudelijke verbeteringen door te voeren op de tekst, procesflows (Toeslagen zorg thuis, Meerzorg en Crisiszorg) en vertaaltabel (correctie fout rondom omzetting VG7 zorgprofiel). Paragrafen met relevante wijzigingen zijn grijs gearceerd.

U kunt de documenten onder aan deze pagina vinden of op de vaste pagina Voorschrift zorgtoewijzing en rekenmodule.

Mocht u vragen hebben over de bijgevoegde documenten, dan kunt u mailen naar beleidwlz@zorgenzekerheid.nl.