Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Woont u in één van deze onderstaande gemeenten, dan kunt u terecht bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Kaart van werkgebied Zorgkantoor zorg en zekerheid

Verhuisdossier

De nieuwe startdatum voor het verhuisdossier is vastgesteld op 16 oktober 2019.

Zorgkantoren zijn het afgelopen jaar bezig geweest met het uitwerken van het Verhuisdossier. We hebben u daarover dit jaar al eens over geïnformeerd.

Kort gezegd komt dat er op neer dat gegevens van cliënten die verhuisd zijn naar een andere regio worden overgedragen tussen zorgkantoren. Dit geeft meer duidelijkheid voor de client bij welk zorgkantoor hij/zij terecht kan én vermindert het berichtenverkeer tussen zorgkantoren.

Als gevolg daarvan zal er berichtenverkeer plaatsvinden voor deze cliënten. Zorgintrekkingen worden gedaan door het oude zorgkantoor en het nieuwe zorgkantoor stuurt een nieuwe zorgtoewijzing waarop de cliënt opnieuw in zorg moet worden gemeld door de zorgaanbieder.

Oorspronkelijk zouden zorgkantoren 16 september a.s. een start maken met het verhuisbericht maar uit oogpunt van zorgvuldigheid is de nieuwe datum nu vastgesteld op 16 oktober 2019. Vanaf dat moment kunt u dus berichten via iWlz ontvangen die betrekking hebben op de omzetting van de cliënt van het ene naar het andere zorgkantoor.

Voor vragen kunt u terecht bij het zorgkantoor in uw regio. U vindt hier meer informatie over het Verhuisdossier en wat het voor u betekent.

Informatie over het verhuisdossier

Wat is het Verhuisdossier?

Verhuist een cliënt naar een andere zorgkantoorregio? Dan wordt in de huidige situatie de indicatie niet overgedragen tussen de zorgkantoren. Het zorgkantoor dat de indicatie ontving van het CIZ blijft verantwoordelijk. Met de invoering van het Verhuisdossier verandert dit. Vanaf oktober is het mogelijk om een indicatie over te dragen van de ene naar de andere zorgkantoorregio. Hierdoor wordt het zorgkantoor van de regio waar de cliënt woont, verantwoordelijk voor de cliënt. Alle indicaties worden vanaf half oktober overgedragen naar het zorgkantoor waar de cliënt op dat moment woont. De enige uitzondering is een cliënt met een indicatie voor ADL met losse zorgfuncties.

Waarom wordt het Verhuisdossier ingevoerd?

Voor de cliënt is het op dit moment niet altijd duidelijk bij welk zorgkantoor vragen kunnen worden gesteld. Door de indicatie aan het zorgkantoor te koppelen waar de cliënt woont, krijgt de cliënt meer duidelijkheid. Ook vermindert met de invoering van het Verhuisdossier het berichtenverkeer tussen zorgkantoren. In de huidige situatie moet het verantwoordelijke zorgkantoor de toewijzing naar het bovenregionale zorgkantoor sturen. Het bovenregionale zorgkantoor stuurt de toewijzing weer door naar de zorgaanbieder. Ook MAZ’en en MUT’en worden op deze manier van zorgaanbieder naar bovenregionaal naar verantwoordelijk zorgkantoor gestuurd.

Wat betekent invoering van het Verhuisdossier voor u?

U blijft de zorg leveren aan de cliënt zoals u al deed. U krijgt alleen van overgedragen cliënten een intrekking en een nieuwe toewijzing per één dag later.

LET OP: Het is van belang dat u géén mutatie (MUT) stuurt op de ontvangen intrekking vanuit het verhuisdossier, maar de nieuwe zorgtoewijzing afwacht. Op die manier heeft de overdracht geen gevolgen voor de zorglevering en de eigen bijdrage voor de cliënt.

Op de nieuwe toewijzing levert u wel opnieuw (binnen vijf werkdagen) een MAZ of MUT aan. Na verwerking is daarmee het verhuisdossier afgerond. In oktober en in november kan dit voor een aantal cliënten tegelijk het geval zijn. Dan worden alle cliënten overgedragen die sinds afgifte van hun indicatie zijn verhuisd. Voor de periode tot en met de einddatum ingetrokken toewijzing, blijft het ‘oude’ zorgkantoor verantwoordelijk voor de cliënt. Vanaf startdatum van de nieuwe zorgtoewijzing is het ‘nieuwe’ zorgkantoor verantwoordelijk voor de cliënt.

Indien de cliënt verhuist binnen dezelfde zorgkantoorregio dan is het verhuisdossier niet van toepassing.

Wat betekent invoering van het Verhuisdossier voor uw cliënt?

Als een cliënt verhuist naar een andere zorgkantoorregio, dan wordt de indicatie overgedragen naar die zorgkantoorregio. Valt die zorgkantoorregio onder een ander zorgkantoor? Dan wordt dat zorgkantoor aanspreekpunt voor de cliënt. De zorg voor de cliënt verandert niet.

Welke indicaties worden wanneer overgedragen naar de juiste zorgkantoorregio?

Er is een verschil in wanneer cliënten met en zonder pgb worden overgedragen.

Onderstaand ziet u welke cliënten wanneer worden overgedragen tussen de zorgkantoorregio’s.

Cliëntgroep

Intrekking en nieuwe toewijzing

Cliënten die al voor oktober 2019 zijn verhuisd en in 2019 alleen ZIN hebben (gehad)

Vanaf half oktober t/m begin november 2019

Cliënten die voor november 2019 zijn verhuisd en in 2019 pgb of een combinatie van pgb en ZIN hebben (gehad)*

November 2019, deze cliënten krijgen een nieuwe toewijzing met startdatum 1 januari 2020

Cliënten die na oktober 2019 verhuizen en alleen ZIN hebben (gehad) in 2019

30 dagen nadat het zorgkantoor de melding van het BRP krijgt dat de cliënt verhuisd is

Cliënten die in november en december 2019 zijn verhuisd en in 2019 pgb of een combinatie van pgb en ZIN hebben (gehad)*

5 dagen nadat het zorgkantoor de melding krijgt de cliënt verhuisd is

*Omdat cliënten met een pgb niet in het lopende jaar overgedragen mogen worden, worden cliënten met een pgb en combinaties van pgb en ZIN altijd per 1 januari van het volgende jaar verhuisd. Dit geldt ook voor cliënten die in het huidige jaar wel een pgb hadden, maar op verhuisdatum alleen ZIN ontvangen.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn tijdens werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur telefonisch te bereiken op nummer (071) 5 825 888. U kunt ook een e-mail sturen naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl.