Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Woont u in één van deze onderstaande gemeenten, dan kunt u terecht bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Kaart van werkgebied Zorgkantoor zorg en zekerheid

Zorg en Zekerheid maakt meerjarenafspraken voor betere ouderenzorg

Samen ervoor zorgen dat mensen op een prettige manier oud kunnen worden. Dat is het doel van de driejarige samenwerking die zorgorganisatie ActiVite en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid vandaag hebben gesloten. Hiermee kan de zorgorganisatie de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg binnen de wijk en in het verpleeghuis versterken en naar nieuwe oplossingen zoeken. Zo ontstaat meer samenhang tussen wijkverpleging, verpleeghuiszorg en het sociale domein en ervaren mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben minder fricties. Ook met zorgorganisatie Marente sluit Zorg en Zekerheid dit jaar met hetzelfde gezamenlijke doel een meerjarenafspraak.  

Hein Tacken, zorginkoper bij Zorg en Zekerheid licht toe waarom Zorg en Zekerheid kiest voor een driejarige samenwerking. “We worden met z’n allen steeds ouder en het aantal zorgmedewerkers is beperkt. Dat vraagt om creatieve oplossingen en het zoveel mogelijk benutten van elkaars sterke punten. Het is daarbij van belang dat we gezamenlijke doelstellingen hebben en dat we daar ook voor meerdere jaren samen aan werken. Dat helpt de kwaliteit van zorg te verhogen, de effectiviteit van de inzet van zorgmedewerkers te verbeteren en de betaalbaarheid van zorg te bewaken. ActiVite en Marente weten allebei hoe ze nieuwe zorgconcepten kunnen toepassen, waarbij bijvoorbeeld eHealth een belangrijkere rol speelt. Wij kunnen dit als zorgverzekeraar faciliteren. Omdat wij intensief samenwerken met gemeenten kunnen we ook samen aandacht vragen voor het verbeteren van het woningaanbod voor ouderen en het aantrekken en behouden van zorgpersoneel. ActiVite en Marente kunnen vanwege hun omvang in de regio een trekkersrol in dit soort ontwikkelingen vervullen. Uiteraard blijft Zorg en Zekerheid ook samenwerken met andere aanbieders van ouderenzorg. Ook bij hen zullen we andere vormen van samenwerking onderzoeken.”

Door de samenwerking krijgen de twee zorgorganisaties ook meer ruimte voor nieuwe mogelijkheden. “Soms kunnen problemen worden voorkomen door mensen meer te laten bewegen, iets nieuws te laten doen of het voedingspatroon aan te passen”, vertelt Tacken. “Aan de hand van gezondheidsgegevens kunnen we daarnaast voorspellen of er problemen te verwachten zijn. Het regiobeeld Zuid-Holland Noord dat zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten samen met Zorg en Zekerheid hebben opgesteld, geeft hierbij goede inzichten.”