Zorgkantoren blij met aangekondigde wetswijziging verruiming Wlz

Publicatiedatum 12.11.2020

In een debat met de Tweede Kamer op 11 november over onder meer langer thuis wonen liet minister De Jonge weten dat hij werkt aan een wetswijziging voor verruiming van de Wet langdurige zorg. Zorgkantoren pleiten hiervoor al langer en zijn verheugd dat de minister hiermee aan de slag gaat. Zorgverzekeraars en zorgkantoren denken graag mee met het ministerie over de uitwerking van de wetswijziging. Zij hopen op een spoedige uitwerking en invoering.

Met de wijziging krijgen de zorgkantoren meer ruimte om bij te dragen aan goede en toekomstgerichte zorg. Zij kunnen een ruimere rol nemen bij de clientondersteuning voor mensen die nog geen Wlz-indicatie hebben. De praktijk wijst uit dat mensen die in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie, veel baat hebben bij vroegtijdige clientondersteuning waardoor zij geholpen worden bij het maken van de juiste keuzes.

Preventie

Zorgverzekeraars en zorgkantoren krijgen daarnaast de ruimte voor domeinoverstijgende financiering waarmee zij met elkaar en met gemeenten samen kunnen werken aan maatschappelijke opgaven waaronder preventie.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland (ZN).