Zorgkantoren Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis en Zorgbalans slaan handen ineen voor complexe zorg

Publicatiedatum 31.05.2021

Hillegom, 31 mei 2021 | De zorgkantoren van Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis en ouderenzorgorganisatie Zorgbalans realiseren met elkaar een veilige woonzorgomgeving voor mensen met ernstig ontregel(en)d gedrag. De nieuwbouw van de woonzorglocatie voor tijdelijke en permanente zorg start in het najaar op het terrein van locatie Den Weeligenberg in Hillegom. De woonzorglocatie is bedoeld voor inwoners van de regio Zuid-Kennemerland, Zuid-Holland Noord en Amstelland-Meerlanden.

De druk op de zorg neemt toe: mensen worden steeds ouder, hebben meer zorg nodig en de zorgvraag wordt steeds complexer. “We zien meer situaties waarin cliënten het wonen binnen een woonzorglocatie voor andere bewoners ontregelen. Dan is er een woonzorgomgeving nodig waar door goed opgeleide medewerkers de juiste zorg en ondersteuning geboden wordt die aansluit bij de behoefte van de cliënt”, vertelt Tamara Pieterse, bestuurder bij Zorgbalans. “Het kan echter ook gaan om mensen met dementie en ernstig probleemgedrag en/of psychiatrische problemen die thuis wonen en acuut zorg nodig hebben.”

Regionale oplossing

Zorgbalans en de zorgkantoren van Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis slaan daarom de handen ineen. Op 31 mei ondertekenden zij een driejarige overeenkomst om samen een bijzondere woonzorg- en behandellocatie te realiseren. “Hier kunnen 48 mensen straks al dan niet tijdelijk zorg en behandeling krijgen”, vertelt Marieke Timmer, afdelingsmanager bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. “De locatie is gericht op de regio’s Zuid-Kennemerland, Zuid-Holland Noord en Amstelland-Meerlanden.”

Volgens Marti Paardekooper, directeur Langdurige Zorg bij Zorgkantoor Zilveren Kruis vraagt de complexiteit van de doelgroep om expertise die onder andere op deze locatie wordt opgebouwd, ingezet en regionaal wordt gedeeld.  ‘Ook  wordt samengewerkt met het landelijke netwerk voor deze doelgroep. Als de omgeving en begeleiding minder aanleiding geven voor probleemgedrag, is dat voor zowel de client als zijn naasten en zorgbegeleiders een grote stap vooruit”

Expertisecentrum

Het is de bedoeling dat de nieuwe woonzorglocatie een expertisecentrum wordt, passend in de landelijke en regionale structuur van Doelgroep Expertise Centrum (DEC) en Regionaal Expertise Centrum (REC). Dit wordt komend jaar verder uitgewerkt. “We zetten de locatie op in nauwe samenwerking met het landelijke netwerk Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag, zodat goed gebruik wordt gemaakt van de reeds bestaande expertise en ervaring van Den Weeligenberg en het landelijk ontwikkelde zorgprogramma, de expertise die op deze locatie wordt opgebouwd, kan daarna breder in de regio worden gedeeld”, vervolgt Tamara Pieterse van Zorgbalans.

Er zijn afspraken gemaakt voor de komende drie jaar. De samenwerkingspartners gaan gezamenlijk een oplossing zoeken voor een structurele financiering van de zorgverlening voor de doelgroepen van de nieuwe woonzorglocatie.

Meer informatie over de zorgkantoren Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis, raadpleeg de beide websites:

Over Zorgbalans
Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en een van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. De medewerkers ondersteunen mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven.

Met ruim 3.600 professionele medewerkers en 900 vrijwilligers biedt Zorgbalans tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en begeleiding bij dementie. Dat doen zij bij mensen thuis en in de tien ontmoetingscentra en dertien woonzorglocaties.

Zie ook: www.zorgbalans.nl

Kim Hirs, communicatieadviseur Zorgbalans, via communicatie@zorgbalans.nl of 023 - 8 918 918.