Nieuws

De zorgsector is altijd in beweging. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Het zorgkantoor zet zich in om haar zorgaanbieders zo snel en goed mogelijk te informeren over ontwikkelingen in de zorg, zorginkoop of zorgregistratie. Dat doen wij onder andere via nieuwsbrieven en het plaatsen van nieuws- en informatieberichten op deze pagina.

Kijk hier voor onze nieuwsbrieven.

Controleplan M&KC Wlz 2019  

Het controleplan Materiële & Kwaliteitscontrole Wlz 2019 is gepubliceerd. U vindt het als bijlage onder aan deze pagina.

Zorginkoop

Alle informatie over het zorginkoop traject vindt u op onze speciale zorginkooppagina's. 

Kijk hier voor inkoopinformatie over het jaar 2018.

Kijk hier voor inkoopinformatie over het jaar 2019.