Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Combinatie pgb en zorg in natura

Geeft uw cliënt de voorkeur aan een combinatie van pgb met zorg in natura? Lees hier hoe dat geregeld wordt.

Uw cliënt kan ervoor kiezen om zelf een zorgpakket op maat samen te stellen. Een combinatie van een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura (ZIN) is mogelijk bij een modulair pakket thuis (mpt) en in sommige situaties ook bij een volledig pakket thuis (vpt).

Hoe maakt u de combinatie pgb en zorg in natura?

U stemt samen met uw cliënt goed af hoe u het budget gaat verdelen.

Stappen voor u als zorgaanbieder:

  • U bespreekt met uw cliënt (of diens vertegenwoordiger) de benodigde zorg.

  • U vult de rekenmodule in met de basisgegevens uit het zorgprofiel van uw cliënt.

  • U geeft aan welke zorgprestaties er als zorg in natura geleverd worden.

  • U ontvangt akkoord van uw cliënt voor de voorgestelde combinatie van pgb en zorg in natura.

  • U dient via iWlz-berichtenverkeer een aanvraag aangepast zorgtoewijzing (AAT) in voor de zorg in natura.

  • U levert de rekenmodule aan via iWlz-notitieverkeer.

  • U vult het adviesformulier in, als u twijfelt of de zorg thuis verantwoord is.

Het zorgkantoor toetst of de zorg thuis doelmatig en verantwoord is. Na een positieve beoordeling ontvangt uw cliënt een beschikking over het pgb en krijgt de zorg in natura toegewezen.