Coördinator zorg thuis en dossierhouder

Als coördinator zorg thuis bent u het eerste aanspreekpunt voor de cliënt. Wat houdt dat in? En wat is de rol van de dossierhouder?

Coördinator zorg thuis

De zorgaanbieder die de rol van coördinator zorg thuis op zich neemt, is het eerste aanspreekpunt voor de cliënt die thuis woont. Tot de verantwoordelijkheden horen de coördinatie van de zorg thuis en de communicatie daarover met de cliënt. Zijn meerdere zorgaanbieders bij een cliënt betrokken? Dan spreekt u onderling en in overleg met de cliënt af wie de coördinator zorg thuis is. De coördinator zorg thuis levert zelf altijd (een deel van de) zorg.

Dossierhouder

Staat de cliënt op een wachtlijst voor opname in een instelling? In dat geval is de gekozen voorkeursaanbieder de dossierhouder én het eerste aanspreekpunt van de cliënt. De dossierhouder bespreekt met de cliënt alles wat voor zijn toekomstige opname van belang is. Denk aan: een passende locatie, de urgentie van de opname en specifieke wensen van de cliënt.

Gevallen waarin beide rollen actief zijn

De rollen van coördinator zorg thuis en dossierhouder kunnen ook naast elkaar actief zijn. De dossierhouder kan ook coördinator zorg thuis zijn als hij zelf (een deel van de) thuiszorg levert bij een cliënt.

Heeft de cliënt tot zijn opname zorg nodig in vorm van een modulair pakket (mpt)? Dan moet de dossierhouder dit de eerste keer aanvragen. Daarna is de coördinator zorg thuis het aanspreekpunt voor de zorg thuis.

Wijzigt er iets?

Wijzigt het aantal betrokken aanbieders? Of de verdeling van het percentage aan zorg? Dan levert de coördinator zorg thuis de aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) in. Ook als er een dossierhouder is. Meer over uw verantwoordelijkheden als coördinator zorg thuis leest u in het Voorschrift Zorgtoewijzing.