Palliatief terminale zorg

Waarmee moet u als zorgverlener rekening houden bij het aanvragen van palliatieve zorg voor uw cliënt? U leest het hier.

Palliatieve zorg wordt geleverd in de laatste levensfase van een cliënt. De zorg is vaak niet gericht op herstel, maar op de behandeling van onder andere pijn, benauwdheid en angst. Het doel is om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden.

Palliatieve zorg kan in een zorginstelling worden geboden of thuis, zoals in het ouderlijk huis, een wooninitiatief, een hospice of in een bijna-thuis-huis. U bespreekt met uw cliënt en diens naasten, de wensen voor de laatste levensfase.

Voorwaarden en mogelijkheden inzetten extra budget

Als het eigen budget van uw cliënt te weinig ruimte biedt voor het verlenen van palliatieve zorg, is het mogelijk om hier extra budget voor aan te vragen. U heeft hiervoor een terminaliteitsverklaring van de behandelende arts nodig. Daarmee wordt de aanvraag direct toegekend. Zo kunt u snel de terminale zorg verlenen. Als zorgaanbieder neemt u de terminaliteitsverklaring op in uw administratie voor eventuele controles.

Specifieke aandachtspunten aanvraag palliatieve zorg

 • Persoonsgebonden budget (pgb)
  De cliënt vraagt het extra budget met de terminaliteitsverklaring aan bij het zorgkantoor. Daarvoor is ook een eenvoudig budgetplan voor de palliatieve zorg nodig. Het budgetplan wordt snel beoordeeld en de extra middel snel toegekend.

 • Modulair pakket thuis (mpt)
  Bij een mpt kan de zorgaanbieder de extra zorg aanvragen via de rekenmodule.

 • Volledig pakket thuis (vpt)
  Bij een vpt kan de zorgaanbieder extra zorg aanvragen bij het zorgkantoor en de gemaakte kosten declareren op prestatie 10VV. Dit vervangt dan het bestaande zorgprofiel van uw cliënt.

 • Cliënt woont al in een zorginstelling

  ​​​​​​​Voor cliënten die al in een zorginstelling wonen, kunt u bij ons extra zorg aanvragen. Net als bij een vpt kunt u de kosten declareren op prestatie 10VV. Uw cliënt moet daarvoor voldoen aan de volgende criteria:
  • er is noodzaak tot zeer intensieve 24 uurszorg die niet mogelijk is in het reeds geïndiceerde zorgprofiel;

  • er is noodzaak tot bestrijding van een combinatie van: zware pijn / verwardheid / benauwdheid / onrust;

  • er is noodzaak van continue nabijheid van zorg en er is sprake van complexe zorg met inzet van verschillende disciplines.

 • Cliënt was nog niet in een instelling opgenomen

  Als uw cliënt nog niet in een instelling was opgenomen, kunt u in plaats van het bestaande zorgprofiel van de cliënt op prestatie 10VV declareren. Uw cliënt hoeft daarbij niet te voldoen aan de hierboven genoemde criteria.
 • Geïnstitutionaliseerde cliënt wil de terminale zorg thuis ontvangen

  Wanneer cliënten die in een instelling verblijven hun zorg in de laatste levensfase liever thuis (of in een hospice zonder toelating voor verblijf) ontvangen, gelden de regels voor thuis. In dat geval kennen wij extra budget bij het bestaande zorgprofiel toe.

Hoe wordt de extra zorg in een instelling bekostigd?

Voor de bekostiging van zorg in een instelling en bij een vpt zijn de prestaties gelijk aan het huidige zorgprofiel 10VV.