Regeling Meerzorg

Heeft uw cliënt meer zorg nodig dan zijn zorgprofiel voorziet? Wanneer en hoe kunt u meerzorg voor uw cliënt aanvragen? U leest het hier.

Voor wie is meerzorg bedoeld?

De regeling meerzorg is bedoeld voor cliënten die meer zorg nodig hebben dan waar zij op grond van hun zorgprofiel recht op hebben. U kunt dan als zorgaanbieder meerzorg voor uw cliënt aanvragen. De volledige regeling meerzorg staat in het Voorschrift zorgtoewijzing 2020 (bijlage i). De regeling is van toepassing voor de sectoren Gehandicaptenzorg (GZ), Verpleging en Verzorging (VV) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Wanneer vraagt u meerzorg aan?

Heeft uw cliënt meer zorg nodig dan past binnen zijn zorgprofiel? Een aanvraag voor meerzorg is mogelijk als:

 • de zorgvraag van uw cliënt 25% hoger ligt dan waarin zijn zorgprofiel voorziet;

 • de zorg niet (gedeeltelijk) overgenomen kan worden door bijvoorbeeld partner of familie;

 • de cliënt een indicatie heeft voor een van de volgende zorgprofielen:

  • ZZP 5, 7 & 8 VG

  • ZZP 5, 6 & 7 LG

  • ZZP 3 & 5 ZG

  • ZZP 4 & 5 LVG

  • ZZP SGLVG

  • ZZP 7 & 8 VV

  • GGZ-B 6 & 7

Zijn al deze voorwaarden op uw cliënt van toepassing? Dan kunt u extra zorg voor uw cliënt aanvragen. 

Wilt u onderzoeken of uw klant in aanmerking komt voor meerzorg? Dan kunt u de rekenhulp gebruiken. U vindt de rekenhulp bij de downloads onder aan deze pagina.

Hoe vraagt u meerzorg aan?


Verblijft uw cliënt al in een instelling? Voor het aanvragen van meerzorg voor cliënten die intramuraal verblijven en voor cliënten met een volledig pakket thuis kunt u meerzorg aanvragen via het Aanvraagsjabloon Meerzorg 2019. Het is mogelijk om een individuele aanvraag te doen of een aanvraag voor groepsmeerzorg.

Voor het aanvragen van meerzorg voor cliënten met een modulair pakket thuis gebruikt u het adviesformulier en de rekenmodule. Vul daarbij ook het tabblad ‘Meerzorgonderbouwing’ in.

Voor cliënten die zorg inkopen middels een persoonsgebonden budget (pgb) geldt een andere aanvraagprocedure. Zij kunnen hierover contact opnemen met het zorgkantoor.

Wij nemen alleen volledig en juist ingevulde aanvragen in behandeling. U ontvangt van ons een bevestiging wanneer wij uw aanvraag hebben ontvangen. Wij beoordelen uw aanvraag binnen 6 weken. U ontvangt dan van ons een beschikking met daarin ons oordeel.

Tijdspad overgangsjaar procedure meerzorgaanvraag

Gezien de forse wijzigingen zien wij 2019 als een overgangsjaar. Dit betekent dat bestaande beschikkingen blijven doorlopen. Onderstaand tijdspad geldt voor nieuwe- en heraanvragen van individuele- en groepsmeerzorgaanvragen.

November 2018 - 1 februari 2019

Zorgaanbieders kunnen individuele- en groepsmeerzorg aanvragen. Op het moment dat een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een meerzorgdialoog wordt het meerzorgplan meegestuurd met het  ingevulde  sjabloon aanvraag meerzorg.

Een zorgaanbieder die al meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:

 • meer dan 5 nieuwe individuele cliënten een beroep doen op meerzorg en/of
 • een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Een zorgaanbieder die nog géén meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:

 • een nieuwe individuele cliënt een beroep doet op meerzorg en/of
 • een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Er vindt een meerzorgdialoog plaats tussen zorgaanbieder en zorgkantoor (of op verzoek van het zorgkantoor een schriftelijke afstemming) over de  inhoudelijke onderbouwing van de totale meerzorg aanvraag van de zorgaanbieder. Handvat voor dit gesprek is het vooraf ingediende meerzorgplan.

Bij toekenning worden er beschikkingen op cliëntniveau afgegeven, het zorgkantoor maakt met de zorgaanbieder een financiële afspraak over het totaalbudget. Ook wordt besproken voor welk deel van de cliënten of welke groepsmeerzorg ontwikkelgesprekken zullen plaatsvinden, wie hierbij aanwezig zullen zijn en waar de gesprekken zullen plaatsvinden.

Februari - oktober 2019

Zorgaanbieder en zorgkantoor voeren ontwikkelgesprekken in de vierhoek (zorgaanbieder, zorgkantoor, cliënten en CCE) betreffende individuele cliënten en/of groepsmeerzorg. Het Zorgkantoor kan op verzoek aansluiten, wanneer het zorgkantoor niet aansluit, ontvangt het Zorgkantoor graag een terugkoppeling; de zorgaanbieder zorgt voor en verslag en stuurt dat ook naar het zorgkantoor.

November 2019 - december 2019

Evaluatie betreffende de gehele populatie. Op basis van deze evaluatie wordt het budget voor het komende jaar eventueel bijgesteld. Bij een heraanvraag wordt tevens het nieuwe plan van aanpak besproken.