Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Cliëntenraden

U vindt hier verslagen en presentaties van bijeenkomsten met cliëntenraden.

Hier vindt u alle documentatie en publicaties van bijeenkomsten met cliëntenraden.

Cliëntenvertrouwenspersonen in het kader van de Wet Zorg en Dwang

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Wlz-uitvoerders gevraagd er voor te zorgen dat er per 1 januari 2020 voor haar cliënten een Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) beschikbaar is.

De CVP voert taken uit zoals beschreven in het Kwaliteitskader CVP.  In het kwaliteitskader is ook terug te vinden waar de zorgaanbieder aan moet voldoen richting de CVP.

Gecontracteerde CVP-organisatie

Hieronder vindt u de gegevens van de CVP-organisatie in onze regio‘s:

Relevante documenten: