Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Financieel Wlz 2021

Financieel beleid Wlz

Het financieel beleid voor Zorgkantoor Zorg en Zekerheid is gepubliceerd. In dit regionale inkoopdocument informeren wij u nader over de financiering van de zorg binnen de Wlz in 2021. 

Herschikking 2021

Graag informeren wij u over de gang van zaken rondom de herschikking 2021. De uiterste datum voor het indienen van de definitieve tweezijdige herschikking 2021 bij de NZa is 31 oktober 2021. Om dit te realiseren hebben wij de volgende planning opgesteld:

Planning Herschikking 2021

  • Medio augustus 2021: Voorlopige declaratietotalen en omzetderving gedeeld. (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)
  • 24 augustus 2021: Uiterlijke indiendatum declaraties tot en met juni 2021 (verantwoordelijk: zorgaanbieder)
  • 12 september 2021: Uiterlijk indiendatum van aanvullende afspraken omzetderving + declaraties (verantwoordelijk: zorgaanbieder)
  • 7 oktober 2021: Voorstel: Definitieve declaratietotalen en omzetderving delen (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid) + Herschikkingsafspraak 2021 (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)
  • 7 oktober 2021: Start invullen formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder)
  • 15 oktober 2021: Uiterlijke inzenddatum formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder)
  • 31 oktober 2021: Tweezijdig indienen formulier herschikking 2021 (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)

De basis voor de herschikking 2021 zal gevormd worden door de goedgekeurde declaraties januari tot en met juni 2021. Het is daarom van belang dat u ervoor zorgt dat uw declaraties tot en met juni juist en volledig zijn op 24 augustus 2021. De goedgekeurde declaraties tot en met juni worden geëxtrapoleerd om tot een volledige herschikking voor het jaar 2021 te komen. Daarbij wordt rekening gehouden met de omzetderving als gevolg van Covid-19. De herschikking ziet er in formulevorm zo uit:

( Goedgekeurde declaraties januari tot en met juni ) / 181 * 365 + Berekende en goedgekeurde omzetderving + Eventuele maatwerkafspraken

Voor de berekening van de omzetderving hanteren wij de beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158c van de NZa. De maatwerkafspraken dienen te zijn vastgelegd en bekend te zijn bij de inkoper. De verwachte kosten SARS-COV kunt u zelf indienen in het herschikkingsformulier in de NZa-portaal. Wanneer de middelen voor de regio niet toereikend zijn, zullen wij een procentuele korting toepassen over de geëxtrapoleerde productie 2021.

Indien voor u van toepassing wordt u over de herschikkingsafspraken voor het kwaliteitsbudget 2021 apart geïnformeerd. De herschikking van de reguliere Wlz-middelen 2021 en het kwaliteitsbudget 2021 zullen in samenhang met elkaar worden behandeld zoals aangegeven in de beleidsregel Covid-19.

Extra kosten Corona: Zorg en Zekerheid doet momenteel geen uitvraag van de extra kosten Corona. Deze beoordelen we in het geheel met de nacalculatie. We verzoeken u wel om de door uw organisatie gemaakte kosten tot en met augustus in het herschikkingsformulier op te geven via het format op het NZa portaal.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via productiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.

Raadpleeg de pagina Financieel Wlz 2022 voor de planning voor de budgetafspraken 2022.

Uitnutting

Om u als zorgaanbieder inzicht te geven in de situatie binnen de sector, publiceren wij realisatiecijfers en jaarprognoses online. Ook de uitnutting van de beschikbare pgb-ruimte en GGZ-Wonen horen hierbij.

Toelichting op de cijfers in de uitnutting

De gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de goedgekeurde declaraties. Wij kunnen daarom de volledigheid niet garanderen.

Covid Beleidsregel Fase 4

Ten behoeve van het vergoeden van de omzetderving op basis van de Covid beleidsregel fase 4, vindt u hierbij de benodigde bestuursverklaring.