Financieel Wlz 2023

Budgetafspraken 2023

Als uitgangspunt voor de budgetafspraak 2023 maken wij met alle gecontracteerde aanbieders een 1-afspraak en hanteren wij een gereguleerd geld-volgt-klant principe. Dit betekent dat wij vooraf afspraken maken over verwachte volume en groei en op alle productie daarboven het geld-volgt-klant principe hanteren (indien budget beschikbaar). Voor de crisisafspraken is de afspraak 100% gegarandeerd. De concrete budgetafspraken leggen wij met u vast in een comfortbrief; waarin het volume gebaseerd is op 90% van het volume in de herschikking van 2022. Het afgesproken budget wordt onderverdeeld in de leveringsvormen MPT, VPT en ZZP. Hierbij is het mogelijk om te schuiven tussen prestaties, maar in principe niet tussen de leveringsvormen. Dit houdt in dat wanneer blijkt bij de herschikking dat de regio het totale regiobudget overschrijdt, wij deze plafonds per leveringsvorm toepassen en we per leveringsvorm bekijken welke overproductie gerealiseerd is. Over deze overproductie hanteren wij het geld-volgt-klant principe.

Graag informeren wij u hieronder over de gang van zaken rondom de budgetafspraak 2023. De deadline van het indienen van de budgetafspraak 2023 is 14 november 2022. Wij hanteren hiervoor de volgende tijdsplanning:

Planning Budgetafspraak 2023

  • September - oktober 2022: Invullen formulier NZa-portaal o.b.v. € 1 – afspraak (verantwoordelijk: Zorgaanbieder);
  • Uiterlijk 21 oktober 2022: Terugkoppeling maatwerkafspraken (innovatie, knelpunten, hardheidsclausule) en tarief (verantwoordelijk: Zorgkantoor);
  • Na 21 oktober 2022: Terugkoppeling comfortbrief incl. groeiafspraken en tarievenlijst (verantwoordelijk: Zorgkantoor);
  • 31 oktober 2022: Uiterlijke inzenddatum budgetformulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder);
  • 14 november 2022: Indienen formulier budget 2023 (verantwoordelijk: Zorgkantoor).

Maatwerkafspraken

U dient uw innovatie- en/of knelpuntenplannen uiterlijk 1 augustus in Vecozo geüpload te hebben conform (regionaal) beleid. Hier kunt u ook aangeven of u voornemens bent een hardheidsclausule in te dienen. Deze dient u uiterlijk 1 september volledig aangeleverd te hebben bij uw inkoper.

Groeiverzoeken

U kunt uw groeiverzoek voor 2023 indienen bij uw inkoper en bespreken tijdens het inkoopgesprek. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via productiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.