Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Inkoopbeleid 2019

U vindt hier alle informatie over de zorginkoop Wlz 2019 voor de regio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden.

De zorgkantoren hebben hun zorginkoopbeleid voor 2018-2020 gepubliceerd. Dit inkoopkader blijft van toepassing. Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen die vragen om een aanvulling op het bestaande inkoopbeleid voor de zorginkoop 2019. Op deze pagina vindt u alle (aanvullingen op de) landelijke en regionale documenten voor de zorginkoop Wlz 2019 van de Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden.

Nieuwe aanbieders

Informatie voor nieuwe Wlz aanbieders vindt u op onze informatiepagina voor nieuwe aanbieders.

Subsidieregeling extramurale aanbieders

Informatie over het inkoopbeleid subsidieregeling extramurale behandeling vindt u op onze pagina subsidieregelingen.

Webinar ‘Inkoop Wlz 2019’.

Landelijke inkoopdocumenten 2019

Op de pagina inkoopbeleid 2018 vindt u de inkoopdocumenten waarop onderstaande documenten een aanvulling zijn.

Regionale inkoopdocumenten 2019

Op de pagina inkoopbeleid 2018 vindt u de inkoopdocumenten waarop onderstaande documenten een aanvulling zijn.

Financieel Beleid Wlz 2019

Het financieel beleid voor Zorgkantoor Zorg en Zekerheid is gepubliceerd. In dit regionale inkoopdocument informeren wij u nader over de financiering van de zorg binnen de Wlz in 2019.