Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Inkoopbeleid 2020

Hier vindt u alle informatie over de zorginkoop Wlz 2020 voor de regio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden.

De zorgkantoren hebben hun zorginkoopbeleid voor 2018-2020 gepubliceerd. Dit inkoopkader blijft van toepassing. Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen die vragen om een aanvulling op het bestaande inkoopbeleid voor de zorginkoop 2020. Op deze pagina vindt u alle (aanvullingen op de) landelijke en regionale documenten voor de zorginkoop Wlz 2020 van de zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. 

Nieuwe aanbieders

Informatie voor nieuwe Wlz aanbieders vindt u op onze informatiepagina voor nieuwe aanbieders.

Webinar

Het regionaal inkoopbeleid Wlz 2020 zorgkantoor Zorg en Zekerheid  is donderdag 6 juni toegelicht middels een webinar. De video-opname hiervan kunt u bekijken  door te klikken op de bovenstaande link.

 

Aanvraag- en verantwoordingsmodel Kwaliteitsmiddelen verpleeghuiszorg 2020 

Onderstaand treft u twee documenten aan, namelijk: 'Aanvraag- en verantwoordingsmodel Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020' en de bijbehorende 'Toelichting'. Gecontracteerde zorgaanbieders die hiervoor in aanmerking komen ontvangen via email met brief informatie over de initieel gereserveerde kwaliteitsmiddelen 2020. De gereserveerde financiële middelen benoemd in deze brief heeft u nodig om onderstaand model in te vullen. De aanvullende mogelijkheden met betrekking tot de kwaliteitsmiddelen uit de 'Aanvulling op het landelijk inkoopbeleid 2020' zijn hierin verwerkt inclusief de aangehaalde compensatiemogelijkheden.

Actiz en ZN hebben tevens een infosheet kwaliteitsbudget aanvraag en verantwoording opgesteld. In de infosheet Kwaliteitsbudget vindt u de actuele informatie over de aanvraag en verantwoording van het Wlz kwaliteitsbudget, namelijk:

  1. Algemene informatie over het kwaliteitsbudget en de landelijk beschikbare extra middelen
  2. Verantwoording kwaliteitsbudget 2019
  3. Aanvraag en verantwoording van het kwaliteitsbudget 2020
  4. Ondersteuning voor zorgaanbieders 

Wij zien uw Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2020 vergezeld van de Aanvraag kwaliteitsbudget 2020 uiterlijk 31-12-2019 tegemoet. U kunt dit kwaliteitsplan met de aanvraag voor de financiële middelen indienen bij uw inkoper of via zorginkoop.wlz@zorgenzekerheid.nl.  

Aangepast aanvraag- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020: In het eerder gepubliceerde model bleek helaas een fout te zitten. Het aanvraag- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020 en de toelichting zijn om deze reden aangepast (nov19). Gebruik de nieuwe versie voor het indienen van uw aanvraag voor het kwaliteitsbudget.

Wanneer u het kwaliteitsplan 2020 en het aanvraagmodel al heeft ingestuurd hoeft u niets te doen. Wij verwachten dat u vanaf vandaag 8-11 deze aangepaste versie van het Aanvraag- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget 2020 gebruikt.

 

Nota van Inlichtingen

Hier treft u de Nota van Inlichtingen aan met een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Landelijke Inkoopdocumenten 2020

Op de pagina inkoopbeleid 2018 vindt u de inkoopdocumenten waarop onderstaande documenten een aanvulling zijn.

Regionale Inkoopdocumenten 2020

Op de pagina inkoopbeleid 2018 vindt u de inkoopdocumenten waarop onderstaande documenten een aanvulling zijn.

Financieel beleid Wlz 2020

Het financieel beleid voor Zorgkantoor Zorg en Zekerheid is gepubliceerd. In dit regionale inkoopdocument informeren wij u nader over de financiering van de zorg binnen de Wlz in 2020.