Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 08:30 tot 16:00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Inkoopbeleid 2020

Hier vindt u alle informatie over de zorginkoop Wlz 2020 voor de regio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden.

De zorgkantoren hebben hun zorginkoopbeleid voor 2018-2020 gepubliceerd. Dit inkoopkader blijft van toepassing. Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen die vragen om een aanvulling op het bestaande inkoopbeleid voor de zorginkoop 2020. Op deze pagina vindt u alle (aanvullingen op de) landelijke en regionale documenten voor de zorginkoop Wlz 2020 van de zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. 

Nieuwe aanbieders

Informatie voor nieuwe Wlz aanbieders vindt u op onze informatiepagina voor nieuwe aanbieders.

Webinar

Het regionaal inkoopbeleid Wlz 2020 zorgkantoor Zorg en Zekerheid  is donderdag 6 juni toegelicht middels een webinar. De video-opname hiervan kunt u bekijken  door te klikken op de bovenstaande link.

 

Aanvraag- en verantwoordingsmodel Kwaliteitsmiddelen verpleeghuiszorg 2020 

Onderstaand treft u twee documenten aan, namelijk: 'Aanvraag- en verantwoordingsmodel Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020' en de bijbehorende 'Toelichting'. Gecontracteerde zorgaanbieders die hiervoor in aanmerking komen ontvangen via email met brief informatie over de initieel gereserveerde kwaliteitsmiddelen 2020. De gereserveerde financiële middelen benoemd in deze brief heeft u nodig om onderstaand model in te vullen. De aanvullende mogelijkheden met betrekking tot de kwaliteitsmiddelen uit de 'Aanvulling op het landelijk inkoopbeleid 2020' zijn hierin verwerkt inclusief de aangehaalde compensatiemogelijkheden.

Actiz en ZN hebben tevens een infosheet kwaliteitsbudget aanvraag en verantwoording opgesteld. In de infosheet Kwaliteitsbudget vindt u de actuele informatie over de aanvraag en verantwoording van het Wlz kwaliteitsbudget, namelijk:

  1. Algemene informatie over het kwaliteitsbudget en de landelijk beschikbare extra middelen
  2. Verantwoording kwaliteitsbudget 2019
  3. Aanvraag en verantwoording van het kwaliteitsbudget 2020
  4. Ondersteuning voor zorgaanbieders 

Wij zien uw Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2020 vergezeld van de Aanvraag kwaliteitsbudget 2020 uiterlijk 31-12-2019 tegemoet. U kunt dit kwaliteitsplan met de aanvraag voor de financiële middelen indienen bij uw inkoper of via zorginkoop.wlz@zorgenzekerheid.nl.  

Aangepast aanvraag- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020: In het eerder gepubliceerde model bleek helaas een fout te zitten. Het aanvraag- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020 en de toelichting zijn om deze reden aangepast (nov19). Gebruik de nieuwe versie voor het indienen van uw aanvraag voor het kwaliteitsbudget.

Wanneer u het kwaliteitsplan 2020 en het aanvraagmodel al heeft ingestuurd hoeft u niets te doen. Wij verwachten dat u vanaf vandaag 8-11 deze aangepaste versie van het Aanvraag- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget 2020 gebruikt.

 

Nota van Inlichtingen

Hier treft u de Nota van Inlichtingen aan met een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Landelijke Inkoopdocumenten 2020

Op de pagina inkoopbeleid 2018 vindt u de inkoopdocumenten waarop onderstaande documenten een aanvulling zijn.

Regionale Inkoopdocumenten 2020

Op de pagina inkoopbeleid 2018 vindt u de inkoopdocumenten waarop onderstaande documenten een aanvulling zijn.

Herschikking 2020

Graag informeren wij u over de gang van zaken rondom de herschikking 2020 en de budgetafspraak 2021 in de komende periode. De uiterste datum voor het indienen van de definitieve tweezijdige herschikking 2020 bij de NZa is 31 oktober 2020. De deadline van het indienen van de budgetafspraak 2021 is 14 november 2020. Om dit te realiseren hebben wij de volgende planning opgesteld:

Herschikking 2020

Budget 2021

19 augustus 2020

Uiterlijke indiendatum declaraties tot en met juni 2020 (verantwoordelijk: zorgaanbieder)

 

17 september 2020

Herschikkingsafspraak 2020 en budgetafspraak 2021 toegestuurd inclusief omzetderving Covid-19 (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)

17 september 2020

Herschikkingsafspraak 2020 en budgetafspraak 2021 toegestuurd inclusief omzetderving Covid-19 (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)

25 september 2020

Start invullen formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder)

 

25 september 2020

Start invullen formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder)

31 oktober 2020

Uiterlijke inzenddatum formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder)

13 oktober 2020

Uiterlijke inzenddatum formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder)

14 november 2020

Indienen formulier budget 2021 (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)

30 oktober 2020

Tweezijdig indienen formulier herschikking 2020 (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)

 

De basis voor de herschikking 2020 zal gevormd worden door de goedgekeurde declaraties januari tot en met juni 2020. Het is daarom van belang dat u ervoor zorgt dat uw declaraties tot en met juni juist en volledig zijn op 19 augustus 2020. De goedgekeurde declaraties tot en met juni worden geëxtrapoleerd om tot een volledige herschikking voor het jaar 2020 te komen. Daarbij wordt rekening gehouden met de omzetderving als gevolg van Covid-19. De herschikking ziet er in formulevorm zo uit:

(Goedgekeurde declaraties januari tot en met juni ) / 182 * 366 + Berekende omzetderving + Eventuele maatwerkafspraken

Voor de berekening van de omzetderving hanteren wij de beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158b van de NZa. De maatwerkafspraken dienen te zijn vastgelegd en bekend te zijn bij de inkoper.

Wanneer de middelen voor de regio niet toereikend zijn, zullen wij een procentuele korting toepassen over de geëxtrapoleerde productie 2020.

Indien voor u van toepassing wordt u over de herschikkingsafspraken voor het kwaliteitsbudget 2020 apart geïnformeerd. De herschikking van de reguliere Wlz-middelen 2020 en het kwaliteitsbudget 2020 zullen in samenhang met elkaar worden behandeld zoals aangegeven in de beleidsregel Covid-19.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw inkoper of mailen naar productiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.