Inkoopbeleid 2020

Hier vindt u alle informatie over de zorginkoop Wlz 2020 voor de regio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden.

De zorgkantoren hebben hun zorginkoopbeleid voor 2018-2020 gepubliceerd. Dit inkoopkader blijft van toepassing. Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen die vragen om een aanvulling op het bestaande inkoopbeleid voor de zorginkoop 2020. Op deze pagina vindt u alle (aanvullingen op de) landelijke en regionale documenten voor de zorginkoop Wlz 2020 van de zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. 

Nieuwe aanbieders

Informatie voor nieuwe Wlz aanbieders vindt u hier.

Webinar

Het regionaal inkoopbeleid Wlz 2020 zorgkantoor Zorg en Zekerheid  is donderdag 6 juni toegelicht middels een webinar. De video-opname hiervan kunt u bekijken  door te klikken op de bovenstaande link.

Aanvraag- en verantwoordingsmodel Kwaliteitsmiddelen verpleeghuiszorg 2020 

Onderstaand treft u twee documenten aan, namelijk: 'Aanvraag- en verantwoordingsmodel Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020' en de bijbehorende 'Toelichting'. Gecontracteerde zorgaanbieders die hiervoor in aanmerking komen ontvangen via email met brief informatie over de initieel gereserveerde kwaliteitsmiddelen 2020. De gereserveerde financiële middelen benoemd in deze brief heeft u nodig om onderstaand model in te vullen. De aanvullende mogelijkheden met betrekking tot de kwaliteitsmiddelen uit de 'Aanvulling op het landelijk inkoopbeleid 2020' zijn hierin verwerkt inclusief de aangehaalde compensatiemogelijkheden.

Wij zien uw Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2020 vergezeld van de Aanvraag kwaliteitsbudget 2020 uiterlijk 31-12-2019 tegemoet. U kunt dit kwaliteitsplan met de aanvraag voor de financiële middelen indienen bij uw inkoper of via zorginkoop.wlz@zorgenzekerheid.nl.  

Landelijke Inkoopdocumenten 2020

Op de pagina inkoopbeleid 2018 vindt u de inkoopdocumenten waarop onderstaande documenten een aanvulling zijn.

Regionale Inkoopdocumenten 2020

Op de pagina inkoopbeleid 2018 vindt u de inkoopdocumenten waarop onderstaande documenten een aanvulling zijn.