Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Inkoopbeleid 2022

Hier vindt u alle informatie over de zorginkoop Wlz 2022 voor de regio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden.

 

De zorgkantoren hebben hun zorginkoopbeleid voor 2021-2023 gepubliceerd. Dit inkoopkader blijft van toepassing. Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen die vragen om een aanvulling op het bestaande inkoopbeleid voor de zorginkoop 2022. Op deze pagina vindt u alle aanvullingen op de landelijke en regionale documenten voor de zorginkoop Wlz 2022 van de zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. 

Nota van Inlichtingen

Hierbij treft u de Nota van Inlichtingen aan bij de Aanvulling Landelijk Inkoopkader 2022  met vragen en antwoorden waarin opgenomen een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Hierbij treft u de Nota van Inlichtingen aan bij de aanvulling 2022 op het Regionale inkoopkader Wlz 2021-2023 voor zorgkantoren AM en ZHN met vragen en antwoorden waarin opgenomen een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Landelijke Inkoopdocumenten 2022

Hier treft u de landelijke inkoopdocumenten 2022 aan met een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen. Op de pagina Inkoopbeleid 2021 vindt u de inkoopdocumenten waar onderstaande een aanvulling op is. 

Regionale Inkoopdocumenten 2022

Hier treft u de regionale inkoopdocumenten 2022 aan met een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen. Op de pagina Inkoopbeleid 2021 vindt u de inkoopdocumenten waar onderstaande documenten een aanvulling op zijn. 

Hardheidclausule

Zoals aangegeven in het Inkoopbeleid 2022, is het mogelijk om via de hardheidsclausule aanspraak te maken op een hoger tariefpercentage. Aanbieders die in aanmerking willen komen voor deze bijstelling, dienen onderstaand excelformulier zo volledig mogelijk in te dienen bij het zorgkantoor.

De tijdslijn van de hardheidsclausule loopt als volgt:

  • 1 September 2021: indienen hardheidclausule bij zorgkantoor
  • 1  Oktober 2021: terugkoppelen van de beoordeling van het zorgkantoor.

Mochten er vragen zijn over bovenstaande, neem dan contact op met uw inkoper. Bijgevoegd vind u tevens een bestand met de meest gestelde vragen (FAQ) omtrent de hardheidsclausule.

Zoals aangegeven in het Inkoopbeleid 2022, is het mogelijk om via de hardheidsclausule aanspraak te maken op een hoger tariefpercentage. Aanbieders die in aanmerking willen komen voor deze bijstelling, dienen onderstaand excelformulier zo volledig mogelijk in te dienen bij het zorgkantoor.” Om in aanmerking te komen voor de hardheidsclausule dient u tevens een ingevulde instemmingsverklaring mee te sturen.