Inkoopbeleid 2023

Hier vindt u alle informatie over de zorginkoop Wlz 2023 voor de regio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden.

 

De zorgkantoren hebben hun zorginkoopbeleid voor 2021-2023 gepubliceerd. Dit inkoopkader blijft van toepassing. Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen die vragen om een aanvulling op het bestaande inkoopbeleid voor de zorginkoop 2023. Op deze pagina vindt u alle aanvullingen op de landelijke en regionale documenten voor de zorginkoop Wlz 2023 van de zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. 

Nota van Inlichtingen

Landelijke Inkoopdocumenten 2023

Hier treft u de landelijke inkoopdocumenten 2023 aan met een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen. Op de pagina Inkoopbeleid 2022 vindt u de inkoopdocumenten waar onderstaande een aanvulling op is. 

Regionale Inkoopdocumenten 2023

Hier treft u de regionale inkoopdocumenten 2023 aan met een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen. Op de pagina Inkoopbeleid 2022 vindt u de inkoopdocumenten waar onderstaande documenten een aanvulling op zijn.