Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 08:30 tot 16:00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Subsidieregelingen

U vindt hier alle informatie over subsidieregelingen die betrekking hebben op de Wlz

Subsidieregeling

U vindt hier alles wat u als aanbieder van Wlz-zorg moet weten over de Gewijzigde Tijdelijke Subsidieregeling Extramurale Behandeling 2020. Deze subsidieregeling valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Ook in 2020 voeren de zorgkantoren namens Zorginstituut Nederland de Tijdelijke Subsidieregeling Extramurale Behandeling uit. Vanaf 2020 zijn de mogelijkheden voor de subsidieregeling extramurale behandeling gewijzigd. De specialist ouderengeneeskunde (SO) en de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) zijn overgegaan naar de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) in de Zvw. Dit geldt niet voor de uren van de gedragswetenschapper die bijvoorbeeld voor de geriatrische anamnese ten laste van de SO zijn gebracht in 2019. In dat geval ziet de contractant een budgetafspraak 2020 voor de gedragswetenschapper terug. Wanneer een aanbieder geen gebruik meer wil maakt van de subsidieregeling extramurale behandeling voor 2020 dan verwacht het zorgkantoor uiterlijk 17 januari 2020 hierover bericht te ontvangen.

Bestaande contractanten uit 2019 krijgen van ons voor Nieuwjaar, wanneer zij voldoen aan de gestelde voorwaarden, een overeenkomst 2020 aangeboden inclusief een basisbudgetafspraak voor 2020. Eventuele nieuwe contractanten hebben de tijd tot 31 januari 2020 om zich aan te melden bij het zorgkantoor. De subsidiemiddelen zijn beperkt. Indien er meer wordt gevraagd dan beschikbaar is, zullen de middelen per zorgaanbieder naar beneden worden bijgesteld.

Onderstaand treft u belangrijke informatie aan in het landelijk inkoopbeleid Gewijzigde Tijdelijke Subsidieregeling Extramurale Behandeling 2020 en de bijbehorende voorbeeldovereenkomst 2020.