Subsidieregelingen

U vindt hier alles wat u als aanbieder van Wlz-zorg moet weten over subsidieregelingen als Extramurale Behandeling 2018.

U vindt hier alle informatie over subsidieregelingen die betrekking hebben op de Wlz-zorgDe wet waarin vanaf 1 januari 2015 de regels rondom de langdurige zorg wordt geregeld. .

Subsidieregeling extramurale behandeling

Ook in 2019 voeren de zorgkantoren namens Zorginstituut Nederland de subsidieregeling extramurale behandeling uit. Het beleid uit 2018 wordt gecontinueerd. Bestaande contractanten uit 2018 krijgen van ons voor Kerstmis, wanneer zij voldoen aan de gestelde voorwaarden, een overeenkomst (inclusief een basisbudgetafspraak) aangeboden voor 2019.

Aanbieders die in 2018 wel een contract hadden en geen behandeling hebben gedeclareerd dienen uiterlijk 21 december 2018 aan te geven in hoeverre zij nog gebruik willen maken van de subsidieregeling. Eventuele nieuwe contractanten hebben de tijd tot 31 januari 2019 om zich aan te melden bij het zorgkantoor. De subsidiemiddelen zijn beperkt. Indien er meer wordt gevraagd dan beschikbaar is, zullen de middelen per zorgaanbieder naar beneden toe worden bijgesteld. In de bijlagen vindt u de voor u belangrijke informatie.