Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Uitnutting

Wilt u weten hoe het staat met het budget van de subsidieregeling extramurale zorg? Of de beschikbare pgb-ruimte? 

Om u als zorgaanbieder inzicht te geven in de situatie binnen de sector, publiceren wij geclickte bedragen, realisatiecijfers en jaarprognose online. Ook de uitnutting van de beschikbare pgb-ruimte en de stand van zaken omtrent de subsidieregeling extramurale behandeling horen hierbij. 

Toelichting op de cijfers in de uitnutting

De gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de goedgekeurde declaraties. Wij kunnen daarom de volledigheid niet garanderen. Voor de berekening zijn we uitgegaan van de tweederondeprijs - dus alsof alle aanbieders hebben voldaan aan de resultaatafspraken. In de te clicken productie geldt een maximering op de functiebehandeling. Dit kan betekenen dat vooralsnog niet alle gedeclareerde productie is geclickt, ook al is er sprake van een overschot.