Uitnutting

Wilt u weten hoe het staat met het budget van de subsidieregeling extramurale zorg? Of de beschikbare pgb-ruimte? Hier vindt u alle cijfers van de uitnutting voor 2017 en 2018.

Om u als zorgaanbiederEen zorgaanbieder is een organisatie die zorg en/of ondersteuning levert. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of revalidatiecentrum. inzicht te geven in de situatie binnen de sector, publiceren wij geclickte bedragen, realisatiecijfers en jaarprognose online. Ook de uitnutting van de beschikbare pgb-ruimte en de stand van zaken omtrent de subsidieregeling extramurale behandeling horen hierbij. Hieronder vindt u de uitnutting per maand voor 2018 en 2017.

Toelichting op de cijfers in de uitnutting

De gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de goedgekeurde declaraties. Wij kunnen daarom de volledigheid niet garanderen. Voor de berekening zijn we uitgegaan van de tweederondeprijs - dus alsof alle aanbieders hebben voldaan aan de resultaatafspraken. In de te clicken productie geldt een maximering op de functiebehandeling. Dit kan betekenen dat vooralsnog niet alle gedeclareerde productie is geclickt, ook al is er sprake van een overschot.